Atgal

Pocius Algirdas

Algirdas Pocius – prozininkas.
Gimė 1930 08 28 Ketūnuose, Mažeikių rajone.
Mokėsi Sedos vidurinėje mokykloje. 1952 m. baigė Klaipėdos mokytojų institutą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Nuo 1952 m. dirbo Klaipėdos radijo komiteto redaktoriumi, korespondentu, nuo 1954 m. buvo radijo korespondentas Šiauliuose. 1955 m. perkeltas dirbti į Vilnių radijo literatūros laidų redaktoriumi. Nuo 1956 m. dirbo „Švyturio“ žurnale. 1958–1963 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos prozos konsultantas, 1963–1981 m. valdybos sekretorius, 1981–1986 m. pirmininko pavaduotojas. 1992–1996 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. Pagal jo apsakymą „Žlugimas“ 1967 m. sukurta kino novelė „Suaugusių žmonių žaidimai“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1956 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Rytmetis Užgirių kaime: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955.
Žąsies kiaušinis: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Šešiolika raktų: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
Verpetas: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Striukis keliauninkas: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964; Vaga, 1984.
Tik du sūnūs: proza. – Vilnius: Vaga, 1966.
Randai medyje: proza. – Vilnius: Vaga, 1969.
Ištirpę migloje: proza. – Vilnius: Vaga, 1972.
Laiškas ant šalpusnio lapo: proza. – Vilnius: Vaga, 1977.
Per laukus iki miesto: proza. – Vilnius: Vaga, 1979.
Išskridę iš lizdo: proza. – Vilnius: Vaga, 1980.
Liepos šešėlyje: proza. – Vilnius: Vaga, 1984.
Įkaitai: proza. – Vilnius: Vaga, 1987.
Sūpuoklėse: proza. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Užmarštis: prozos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1990.
Antros eilės pusbrolis: apsakymai ir apysaka. – Vilnius: Žuvėdra, 2000.
Ekskomisaras; Vienarankis plėšikas; Dideli pinigai: apysakos. – Vilnius: Žuvėdra, 2005.
Prie piliakalnio, kur vaidenasi. – Kaunas: Šviesa, 2006.
Ponia Amnestija: apysakos ir apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007

K n y g o s   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :
Hommikul, kui vaevas uni (estų k.). – Tallinn: Perioodika, 1977.
Почтальон Теофилис: рассказы (rusų k.). – Москва: Дет. лит., 1981.
Вкус тмина: рассказы (rusų k.). – Москва: Советский писатель, 1981.
Барбоска – путешественник: рассказ (rusų k.). – Вильнюс: Vaga, 1984.
Заложники: повести, рассказы (rusų k.). – Москва: Советский писатель, 1990.

A p d o v a n o j i m a i :
1967 m. Žemaitės literatūrinė premija už apsakymą „Tik du sūnūs“.
1980 m. Lietuvos SSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.
1982 m. Lietuvos SSR valstybinė premija už knygą „Išskridę iš lizdo“.
1985 m. Juozo Paukštelio premija už knygą „Liepos šešėlyje“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Algirdas Pocius: neišdrįsau atsidėti vien kūrybai / Samogitia, samogitia.mch.mii.lt, 2014 07 24

T e k s t a i :
Proza / Literatūra ir menas, 2013 04 12
Apsakymai / Metai, 2012 04