Atgal

Pocevičius Darius

Sauliaus Vasiliausko nuotrauka

Darius Pocevičius: publicistas, prozininkas, vertėjas, kritikas.

Gimė 1968 m. Kaune.

1990 m. baigė ekonomikos studijas Vilniaus universitete, dirbo jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos institute, studijavo rinkodaros mokslą Frankfurto prie Maino J. W. Goethes universitete, dirbo rinkodaros skyriaus vadovu, vadovavo reklamos agentūrai.

1999-aisiais įsitraukė į literatūrinę veiklą. Lietuvos kultūrinėje spaudoje („Šiaurės Atėnai”, „Literatūra ir menas”, „7 meno dienos”, „Metai”) publikavo kelis šimtus publicistinių straipsnių, vertimų, literatūros kritikos, esė ir pan. 2001–2003 m. buvo vienas iš festivalio „Literatūrinė sostinės žiema” organizatorių, poezijos almanacho „Žiemos žodžiai” sudarytojų. Yra organizavęs nemažai kultūrinių ir kontrkultūrinių akcijų: keturvėjišką žygį Vilniaus gatvėmis, kelionę automobilių bagažinėse G. Beresnevičiui atminti, protesto akciją „Nukryžiuotas menininkas”, performansą „Fluxus keturnedėlis” ir pan. 2003 m. debiutavo poezijos ir trumposios prozos rinkiniu „Vieną kartą gyveno vienas žmogus”.

Nuo 2002-ųjų darbuojasi literatūrinės interneto svetainės www.tekstai.lt, pretenduojančios tapti šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija, redaktoriumi. 2005–2007 m. buvo vienas iš anoniminių autorių, kurie „Castor&Pollux“ pseudonimu pasirašinėjo kontroversiškai vertintas knygų apžvalgas savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“. Geriausi negailestingos „Castor&Pollux“ kritikos opusai 2007 m. išleisti knygos „Rašytojų kūjis” pavidalu.

2008-aisiais kartu su kitais alternatyvaus švietimo entuziastais įsteigė neformalią savišvietos organizaciją, pavadintą Laisvuoju universitetu (LUNI). Organizavo LUNI veiklą Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose: paskaitas, seminarus, diskusijas, vasaros stovyklas, filmų peržiūras ir knygų aptarimus. 2011 m. pradėjęs rengti didžiulio populiarumo susilaukusias LUNI keliones po Vilnių, susidomėjo istorija ir pasinėrė į istorinių miesto reliktų tyrimus. Po penkerių metų pasirodė knyga „100 istorinių Vilniaus reliktų”, dar po dvejų – 1 000 puslapių apimties „Istoriniai Vilniaus reliktai 1944–1990, I dalis”. Už šias knygas buvo apdovanotas premijomis, o 2020 m. – Šv. Kristoforo statulėle.

Nuo 2012 m. dirba leidykloje „Kitos knygos“.

B i b l i o g r a f i j a :

Vieną kartą gyveno vienas žmogus: poezija ir proza. – Vilnius: Vaga, 2003.

Rašytojų kūjis: literatūros kritikos rinktinė (kartu su Maxu Kempinskiu ir kitais autoriais, pasirašant kolektyviniu „Castor&Pollux“ slapyvardžiu). – Kaunas: Kitos knygos, 2007.

100 istorinių Vilniaus reliktų: istorinė studija. – Kaunas: Kitos knygos, 2016.
Istoriniai Vilniaus reliktai 1944–1990, I dalis: istorinė studija. – Kaunas: Kitos knygos, 2018.

Kaip kūrėme kapitalizmą. Tikra 1980–2000 m. Lietuvos verslininko istorija (kartu su Arvydu Stašaičiu). – Kaunas: Kitos knygos, 2021.

V e r t i m a i i š r u s ų k a l b o s :

Eduard Limonov. Tai aš, Edička: romanas (kartu su Benediktu Januševičiumi). – Kaunas: Kitos knygos, 2007.

Aleksandr Brener, Barbara Schurz. Ką daryti? 54 kultūrinio pasipriešinimo valdžiai technologijos vėlyvojo kapitalizmo epochoje: esė. – Kaunas: Kitos knygos, 2008.

Eduard Limonov. Nevykėlio dienoraštis: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2010.

Boris Akunin. Aukso skrynia: romanas. – Vilnius: Metodika, 2012.

V e r t i m a i i š v o k i e č i ų k a l b o s :

Peter Handke. Pranašystė: pjesė. Pastatyta 2005 m. per festivalį „Literatūrinė sostinės žiema“ (rež. D. Pocevičius), publikuota: Literatūra ir menas, 2019-10-25, Nr. 19 (3690), p. 12–14.

Ernst Jandl. Dairė ir kešinė: poezijos rinktinė. 2007–2008 m. dalimis publikuota „Literatūros ir meno“ ir „Šiaurės Atėnų“ laikraščiuose.

A p d o v a n o j i m a i :

2016 m. pelnė „Literatūros ir meno“ laikraščio „Šūdvabalio premiją“ už kitokio Vilniaus ekskursus ir ekskursijas

2017 m. pelnė Vilniaus mero premiją už knygą „100 istorinių Vilniaus reliktų“

2018 m. pelnė laikraščio „15 minučių“ atminimo statulėlę „Plunksna“ už Vilniaus istorijos tyrinėjimus

2018 m. nominuotas Vilniaus klubo premijai už knygą „Istoriniai Vilniaus reliktai 1944–1990, I dalis“

2020 m. pelnė Šv. Kristoforo statulėlę už nepastebėtos Vilniaus istorijos tyrimus

A t s i l i e p i m a i a p i e k ū r y b ą :

Marius Burokas. Pirmoji žodžių dėliotojo poezijos knygelė. Literatūra ir menas, 2003-06-05, Nr. 24 (2954), p. 14.

Liudvikas Jakimavičius. Vieną kartą kaip ir gyveno. 7 meno dienos, Nr. 26 (574), 2003-07-05, p. 4.

Karolis Baublys. Dantimis plėšyti džiaugsmo gabalai. Literatūra ir menas, 2003-10-18, Nr. 40 (2970), p. 7.

Jūratė Stauskaitė. Pardon… Šiaurės Atėnai, 2006-01-07, Nr. 1 (779), p. 8.

Audronė Urbonaitė. „Castor&Pollux“ versmei. Šiaurės Atėnai, 2006-01-28, Nr. 4 (782), p. 8.

Rytis Radavičius. Kritikos aplogija. Šiaurės Atėnai, 2006-02-04, Nr. 5 (783), p. 8.

Valdemaras Kukulas. Nuo Salomėjos Nėries iki Konstantino Kavafio / literatura.lt, 2006-07-25.

Giedra Radvilavičiūtė. Castor&Pollux kodas. Šiaurės Atėnai, 2007-06-09, Nr. 22 (848), p. 9–10.

Laimantas Jonušys. Prestrižinė pasaulinė premija ir prestižo sprogdinimas Lietuvoje. Šiaurės Atėnai, 2007-10-20, Nr. 39 (865), p. 2.

Aleksandra Fomina. (Pa)skaitiniai: „Rašytojų kūjis“. Literatūras ir menas, 2008-01-04, Nr. 1 (3172), p. 15

Castrol&Petrol. Cinikų pjautuvas. Metai, 2008 m. vasaris, Nr. 2, p. 146–148.

Mantas Trapikas. „100 istorinių Vilniaus reliktų“. Archiforma, 2016 m. sausis-vasaris, Nr. 1/2, p. 127.
Monika Gimbutaitė. Dariaus Pocevičiaus „100 istorinių Vilniaus reliktų“: ieškant autoritetų klaidų / 15min.lt, 2016-02-28

Mindaugas Peleckis. 100 istorinių Vilniaus reliktų nuo XIV a. iki 1944 m. / radikaliai.lt, 2016-03-14

Karolis Kučiauskas. Susikurk maršrutą pats, arba Kitoks gidas po Vilnių. Knygų aidai, 2016 m. balandis, Nr. 4, p. 26–27.
Tomas Andriukonis. Castor&Pollux / „Kultūros istorija“, mmcentras.lt, 2018 m. 

Vilius Šimkus. Kaip Arvydas Stašaitis Lietuvos verslo nuodėmes atpirko. Naujasis židinys-Aidai, 2021 m. gegužė, Nr. 5, p. 75–77.

I n t e r v i u

Absoliučiai jokios ideologijos ir jokios politikos. Pokalbis su internetinių literatūrinių svetainių kūrėjais. Literatūra ir menas, 2003-08-06, Nr. 32 (2962), p. 20–21.

Tautos dvasia gyva ir keiksmažodžiuose. Poetą ir vertėją Darių Pocevičiuų kalbina Žilvinas Andriušis. Šiaurės Atėnai, 2003-09-13, Nr. 34 (668), p. 3.

Visi į atlaidus. Stanislovas Kairys per atstumą pietauja su grafonamijos priešu Castor&Pollux. Atgimimas, 2006-02-24, Nr. 8 (881), p. 3–4.

Kritika turi būti kritiška. Castoras kalbasi su Polluxu. Šiaurės Atėnai, 2006-04-01, Nr. 13 (791), p. 3

Aistė Kisarauskaitė. Stotelė: tikras interviu su Castor&Pollux. Šiaurės Atėnai, 2009-10-16

Darius Pocevičius: „Eikite ir atraskite savo Vilnių“ / bernardinai.lt, 2016-03-30.

Darius Pocevičius: „Darydamas tai, kas patinka, linksmiau sulauksi mirties“ / Filosofija.info, 2016-05-01.

Darius Pocevičius: „Moje Wilno to…“ / Znad Wilii, 2016-06-15.

Darius Pocevičius. Mūsų tėvų ir senelių Vilnius / bernardinai.lt, 2018-09-13.

Исследователь истории Вильнюса: советский период как противоположность покойнику – о нём либо ничего, либо плохо / ru.DELFI.lt, 2018-09-22.

D. Pocevičius: „Nepaverskime 1944–1990 m. Vilniaus istorijos pilka dėme“ / 15min.lt, 2018-10-13.

Darius Pocevičius. Veidu į sovietinio Vilniaus kasdienybę / 8diena.lt, 2018-12-21.

D. Pocevičius: „Jei Vilnius būtų žmogus, jis būtų provincialus snobas“ / Lrytas.lt, 2019-04-28.

Darius Pocevičius: „Vilniaus griovimo nesustabdysi“ / Verslo žinios, 2019-09-20, p. 17–19.

Darius Pocevičius: „Literatūros padėtis Lietuvoje yra apverktina“ / LRT.lt, 2021-10-24.