Atgal

Platelis Kornelijus

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Kornelijus Platelis – poetas, vertėjas.
Gimė 1951 01 22 Šiauliuose.
1973 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, įgijo kelių statybos inžinieriaus specialybę. 1973–1975m. tarnavo karininku sovietų armijoje. 1975–1988 m. dirbo inžinieriumi įvairiose Druskininkų statybos organizacijoje; 1988–1991 m. laisvas rašytojas, 1991–1993 m. LR kultūros ir švietimo viceministras, 1993–1995 m. Lietuvos miestų sąjungos konsultantas, 1995–1996 m. Druskininkų vicemeras, 1996–1998 m. leidyklos „Vaga“ direktorius, 1998–2000 m. LR švietimo ministras, 2001–2014 m. savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius. Lietuvių PEN centro narys nuo 1989 m., 1991–1995 m. jo pirmininkas. Nuo 1990 m. „Poetinio Druskininkų rudens“ valdybos pirmininkas. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybų narys. Išvertęs ir spaudoje, antologijose publikavęs E. E.Cummingso, Ted Hughes, John Keatso, Adomo Mickevičiaus, Czesławo Miłoszo, Adomo Naruševičiaus, Wisławos Szymborskos ir kitų autorių eilėraščių, „Rigvedos“ himnų, nemažai esė, kritikos straipsnių, apsakymų, parašęs paaiškinimus Senajam Testamentui (1990 m.). K. Platelio eilėraščių buvo išversta ir paskelbta anglų, armėnų, baltarusių, bulgarų, čekų, estų, galisiečių, gėlų, graikų, gruzinų, ispanų, italų, japonų, kinų, korėjiečių, latvių, lenkų, makedonų, norvegų, portugalų, prancūzų, rusų, slovėnų, švedų, ukrainiečių, vengrų, vokiečių kalbomis antologijose ar žurnaluose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1988 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žodžiai ir dienos: eilėraščiai.– Vilnius: Vaga, 1980.
Namai ant tilto: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Pinklės vėjui: eilėraščiai ir poemos.– Vilnius: Vaga, 1987.
Būstas prie Nemuno: esė apie kultūros ekologiją. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Luoto kevalas: eilėraščiai ir poemos.– Vilnius: Vaga, 1990.
Prakalbos upei: rinktinė. – Vilnius: Vaga,1995.
Atoslūgio juosta: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2000.
Palimpsestai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Karstiniai reiškiniai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Ir mes praeiname: esė, publicistika. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Kornelijus Platelis: eilėraščiai (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė). – Kaunas: Naujasis lankas, 2014.
Įtrūkusios mėnesienos: eilėraščiai. – Vilnius: Odilė, 2018.
Susitikimai prieblandoje : eilėraščiai. – Vilnius : LLTI leidykla, 2020.
Korijantys veidrodžiai : eilėraščiai. – Vilnius : Odilė, 2021.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
T. S. Eliot. Pavasaris žiemos vidury: eilėraščiai ir poemos. – Vilnius: Vaga, 1991.
Cz. Miłosz. Lenkų literatūros istorija. – Vilnius: Baltos lankos, 1996.
S. Heaney. Kasanti plunksna / The Digging Quill: eilėraščių rinktinė, 1966–1991. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
E. Pound. Lustra: poezijos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 2002.
R. Bringhurst. Kvėpuoti pėdomis: poezijos rinktinė. Vilnius: Versus aureus, 2007.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   k a l b o s :
Droga nie ma końca (antologia wierszowanej bajki polskiej) / Kelias be pabaigos (lenkiškų
eilėraščių vaikams antologija). – Wrocław, Biuro Festiwalowe IMPART 2016.

S u d a r ė :
Poetinis Druskininkų ruduo: almanachas. Vilnius: Vaga, 2001–2010 (kasmet).
Skiriama M.: pasaulio meilės lyrika. – Vilnius: Tyto alba, 2015.
Poezijos pavasaris: almanachas. – Vilnius: Rašytojų fondas, 2023.

K n y g o s   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :
Four poets of Lithuania: Vytautas P. Bložė, Sigitas Geda, Nijolė Miliauskaitė, Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 1995.
Snare for the Wind: selected poems. – Vilnius: Vaga, 1999.
Rodeo; Viršūnė. – Reading, Pa.: Red Pagoda Press, 2000.
©. – Reading, Pa.: Red Pagoda Press, 2002.
© and Other Poems. – Klaipėda: Vario burnos, 2002.
Zones. – Chicago: Virtual Artists Collective, 2005.
Invito a posporre il viaggio. – Salerno: Heimat Edizioni, 2007.
83 клопки за вятьра. – Sofija: Kolekcija, 2010.
Egejsko vino. – Liublijana: Apokalipsa, 2011.
Solitary Architectures. – Beaumont, Texas: Lamar University Press, 2014.
Oda na pekniętą wazę i inne wiersze. – Wrocław: Wydawnictwo KEW, 2015.
Kornelijus Platelis, Jonas Zdanys Du balsai/ Two Woices: eilėraščiai ir vertimai/ poems and
translations. – Chicago: Purple Flag Press, 2017.
Complaints of the Current: haiku and senryu. – Allachabad: Cyberwit.net, 2019.

A p d o v a n o j i m a i :
1985 m. Jotvingių premija už eilėraštį „Jotvingio malda šuoliuojant į priešą“.
1996 m. Poezijos pavasario laureatas už knygą „Prakalbos upei“.
2002 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.
2010 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už eilėraščių rinkinį „Karstiniai reiškiniai“.
2011 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.
2012 m. Lietuvos respublikos kultūros ministerijos premija už publicistiką (knyga „Ir mes praeiname“).
2013 m. Bronio Savukyno premija už nuoseklų darbą kultūrinės leidybos baruose, kultūrinės spaudos telkimą ir sklaidą Lietuvos visuomenėje.
2018 m. Elenos Mezginaitės premija už eilėraščių rinkinį „Įtrūkusios mėnesienos“.
2019 m. Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto premija už kūrybiškiausią 2018 metų knygą.
2019 m. Lenkijos Respublikos Aukso kryžius už nuopelnus.

El. Pastas: kornplat@gmail.com

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Kornelijus Platelis: parašyti gerą eilėraštį sunku bet kuria forma
Kornelijus Platelis: jei nieko nedarysim, išmirs ir paskutiniai skaitytojai

T e k s t a i :

K. Platelis: Kodėl tebekuriama poezija?
Kornelijaus Platelio kūryba svetainėje tekstai.lt
„Vidurnakčio lyrikoje“ Kornelijaus Platelio eiles skaito Vytautas Rumšas, garso įrašas