Atgal

Petraitytė Astrida

Vlado Braziūno nuotrauka

Astrida Petraitytė – prozininkė.
Gimė 1952 12 19 Šilutėje.
1975 m. Vilniaus universitete baigė psichologiją. Studijavo SSRS Pedagogikos mokslų akademijos Bendrosios ir pedagoginės psichologijos mokslo tyrimų instituto aspirantūroje. Dirbo Respublikinio mokytojų tobulinimosi instituto Psichologijos katedroje vyresniąja dėstytoja, Valstybinio televizijos ir radijo komiteto socialinių tyrimų skyriuje, Lietuvos radijuje rengė laidą „Didieji vardai“, savaitraštyje „Literatūra ir menas“ kuravo publicistikos skyrių. Kaip publicistė, Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros tyrinėtoja bendradarbiauja įvairiuose leidiniuose, interneto portaluose („Kultūros barai“, „Voruta“, mazoji-lietuva.lt ir kitur). Šiuo metu labiausiai bendradarbiauja savaitraščio „Draugas“ šeštadieniniame priede „Kultūra“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1991 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Apsimeskim, kad neskauda: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Mano memuarai: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1990.
Mūsų kantrumo pelynai: apsakymai, apysakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Šaktarpio metas, 1 d. Mažoji Martukė: fragmentų romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2005.
Šaktarpio metas, 2 d. Tirškalius Liepa: fragmentų romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2006.
Minjotų Donkichotas: biografinė apybraiža. – Vilnius: Versus aureus, 2008.
Trys gyvenimai: novelės. – Vilnius: Versus aureus, 2009.
Helė: biografinis romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2013.
Liudvikas Simutis. ‒ Vilnius: Valstybės žinios, 2016.
Algirdas. Iš Kauno: Kovo 11-osios Akto signataro Algirdo Patacko istorija, jo paties papasakota, iš šalies papildyta. ‒ Vilnius: Homo liber, 2016.
Algirdas. Iš Kauno: Antroji knyga: Kuriant valstybę. ‒ Vilnius: Homo liber, 2017.

P a r e n g ė :
Nuo Kierkegoro iki Kamiu: tekstai ir Astridos Petraitytės pokalbiai su Lietuvos filosofais. – Vilnius: Pradai, 1997.
Pokalbiai apie skandinavų rašytojus. – Vilnius: Pradai, 1998.
Pokalbiai apie anglų rašytojus. – Vilnius: Pradai, 1999.
Pokalbiai apie austrų rašytojus. – Vilnius: Pradai, 1999.
Knygius Petras Jaunius. – Vilnius: Apyaušris, 2011.

A p d o v a n o j i m a i :
2005 m. Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos (Šilutė) literatūrinio rudens Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį… laureatės vardas už romaną Šaktarpio metas
2009 m. Martyno Jankaus premijos (skiriamos už Mažosios Lietuvos kultūros paveldo populiarinimą) laureatė už romaną Minjotų Donkichotas
2010 m. LR Kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Rašytoja Astrida Petraitytė: geriausia diplomatija – sąžiningumas
Alfredas Guščius. Amplua – kintantis dydis (apie knygą „Trys gyvenimai“)