/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Perednytė Eglė

Eglė Perednytė. Zenono Baltrušio nuotrauka

Zenono Baltrušio nuotrauka

Eglė Perednytė – poetė.

Gimė 1981 03 12 Kaune.

Mokėsi Maironio gimnazijoje. Vėliau studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete, kur 2004 m. įgijo religijos mokslų bakalaurą.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2004 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Tamsoj ugnis: eilėraščiai ir proza. – Kaunas: Atmintis, 1999.
Pasilik: eilėraščiai. – Kaunas: Atmintis, 2000.
Iš Meilės: eilėraščiai. – Kaunas: Atmintis, 2000.
Liepsnojanti valtis: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Tamsoje giedantys paukščiai: eilėraščiai ir proza. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Aš klausiausi nutilusios: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Lyg sala sutemų: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Visos upės many: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2016.
Šviesos paliesti: eilėraščiai. Kaunas: Naujasis lankas, 2019.

A p d o v a n o j i m a i:

1999 m. – geriausia Poezijos pavasario debiutantė.
2017 m. Žurnalo „Šeimininkė“ prizas už eilėraščių rinkinį „Visos upės many“ („Poezijos pavasaris“, 2017).

T e k s t a i :

Eglė Perednytė. Eilėraščiai iš naujos poezijos knygos „Visos upės many“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 03 20
Eglės Perednytės eilėraščiai / Kaunorasytojai.lt, 2018 12 05
Eglė Perednytė. Eilėraščiai iš poezijos knygos „Šviesos paliesti“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2019 08 28
Eglė Perednytė. „Vienintele neišsakoma būtie“ (impresija) / Kaunorasytojai.lt, 2019 12 02
Eglė Perednytė. „Šventajam Kazimierui“ / Kaunorasytojai.lt, 2020 03 26
Eglė Perednytė. Poezija / Kaunorasytojai.lt, 2020 07 29
Eglė Perednytė. Kardinolui Vincentui Sladkevičiui / Kaunorasytojai.lt, 2020 08 20
Eglė Perednytė. Eilėraščiai Baltarusijai / Kaunorasytojai.lt, 2020 08 31
Eglė Perednytė. Kalėdinė miniatiūra Kalėdų kalnas / Kaunorasytojai.lt, 2021 12 20

K ū r y b o s  r e c e n z i j o s :

Liudas Gustainis. Rudenys lyg elniai / „Naujoji Romuva“, 2016 Nr. 3
Jonas Jonušas. Šviesos paliesta virš kasdienybės plevenanti Eglės Perednytės tikrovė / Kaunorasytojai.lt, 2020 12 21