Atgal

Peleckis Mindaugas

Mindaugas Peleckis – poetas, prozininkas.
Gimė 1975 09 12 Šiauliuose. Mirė 2023 04 17 Vilniuje.
1993 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą, 1999 m. – Vilniaus universitetą (žurnalistikos magistras), 1996 m. studijavo žurnalistiką Utrechto universitete (Nyderlandai), 1998 m. – žurnalistiką ir Europos Sąjungos politikos pradmenis Århuso universitete (Danija), 2003 m. stažavosi Maastrichto universitete (Nyderlandai) ir Briuselyje (Belgija). 1997–1999 m. dirbo anglų bei rusų kalbų vertėju vertimų biure Vilniuje; 1999–2004 m. – reporteriu kultūros, teisėtvarkos skyriuose, specialiuoju korespondentu bei skyriaus redaktoriumi dienraštyje „Respublika“; 2004–2005 m. europarlamentaro Justo Vinco Paleckio bei Seimo narės Kazimieros Danutės Prunskienės padėjėju; 2007 m. – viešųjų ryšių tarnybos vyriausiuoju specialistu Vilniaus miesto savivaldybėje.
Nuo 2008 m. – Kultūros, filosofijos ir meno instituto, nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimo instituto, nuo 2014 m. – Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas (filosofijos kryptis). Buvo „Literatūros ir meno“ knygų apžvalgininkas, „Kultūros barų“, „Metų“, „Balsas.lt“, „Ekspertai.eu“ bendradarbis. Nuo 2012 m. interneto svetainės – kitokio kultūros žurnalo „Radikaliai!“ (radikaliai.lt) – įkūrėjas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2008 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Vienaragis: eilėraščiai, pasakos, fantastika. – Vilnius: Periodika, 1990.
Velnio kiaušinis: fantastiniai ir siaubo apsakymai, apysaka ir detektyvas. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992.
Ugninių paukščių kelionė: vizijos. – Klaipėda: Rytas, 1994.
Mano tylusis angelas: eilėraščiai. – Klaipėda: Rytas, 1995.
Nestosiu į angelų sąjungą: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės spaustuvė, 2005.
Septyni tiltai pasaulio centre: miniatiūros ir (ne)supratimai. – Šiauliai: Saulės spaustuvė, 2007.
2012: artėjanti pasaulio pabaiga?: mokslininkai ir pranašai aiškinasi, ar teisinga senovės majų pranašystė. – Kaunas: Obuolys, 2010.
Lietuva Afganistano kare. Prisiminimai. Įvadinis straipsnis ir sudarymas Mindaugo Peleckio. – Vilnius: Versus aureus, 2010.
Lietuvos rokas: ištakos ir raida. – Vilnius: Mintis, 2011.
Žalčiava: mitologijos studija. – Šiauliai, Neoprintas, 2018.
Kalbančių žuvų paradas: poezija. – Šiauliai: Varpai. 2021.
Skubantys susapnuoti saulėtekiai: poezija. – Šiauliai: Saulės titnagas, 2022.
Naujieji religiniai judėjimai Lietuvoje: tarp tradicijos ir kosminių religijų: monografija. – Šiauliai: Saulės Titnagas, 2022.
Nuliūdę nušvitę nuėję: poezija. – Šiauliai: Saulės Titnagas, 2023.
Kalbų ekologija. Kalba ir žmogus XXI a.: poliglotai, nykstančios kalbos ir jų gaivintojai: studija. – Šiauliai: Saulės Titnagas, 2023.

B i b l i o g r a f i j a   a n g l ų   k. :

Written in Blood – Australia: Numen Books, 2015.
Meetings with Strangers – France: Camion Blanc, 2018.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
Jakių poezija. Pasaulis iš gėlių. – Šiauliai: Varpai, 2007 (22).
C. Honoré: Garbė lėtumui: pasaulinis judėjimas meta iššūkį greičio kultui. – Vilnius: Vaga, 2009.

S u d a r ė :
Lietuva Afganistano kare: prisiminimai. – Vilnius: Versus aureus, 2010.

B e n d r a a u t o r i u s :
Sunkūs metai, 2013: Lietuvos sunkiosios muzikos scenos įvykių apžvalga (sudarytojas P. Jarmala). – Vilnius: Dizaino meistrai, 2014.
Žaidimas: romanas (kartu su A. Lyva). – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2014.
Postpasaulis: dialogai ir eilės: romanas ne pinigų kartai (kartu su A. Lyva). – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2014.
Sapnas: ekologinis euroromanas (kartu su A. Lyva). – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2015.
Pamestieji: tarsi kronikos, kuriose pametami ne tik jų personažai, bet ir autoriai: romanas (kartu su A. Lyva). – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2015.
Requiem drugeliams: inscenizuota absurdo dilogija (kartu su A. Lyva). – Šiauliai: Neoprintas, 2015.

 

R e c e n z i j o s    i r    k t.:

Naujoji Romuva, 2022, nr. 4: Vytautas Dambrava: Seniai laukta monografija.

Kultūros barai, 2023, nr. 5, 66-68 psl.

Mindaugo lobynai: apie rašytojo ir mokslininko Mindaugo Peleckio gyvenimą ir kūrybą: straipsniai, recenzijos, disertacija, prisiminimai. (sudarytojas – L. Peleckis-Kaktavičius) – Šiauliai: Saulės Titnagas, 2023.