/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Papievis Valdas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Valdas Papievis – prozininkas.
Gimė 1962 07 09 Anykščiuose.
1980 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1985 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete baigė lietuvių literatūros studijas. Po studijų 1985–1990 m. dirbo Vilniaus universiteto rektorate. 1990–1992 m. buvo tuometinio Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministro Dariaus Kuolio patarėjas. 1988–1990 m. su bendraminčiais leido nuo sovietinės cenzūros nepriklausomą kultūros žurnalą „Sietynas“. Nuo 1995 m. gyvena Paryžiuje, Prancūzijoje. Iki 2004 m. dirbo „Laisvosios Europos“ radijuje. Bendradarbiauja (teikia žinias iš Prancūzijos) su Lietuvos radiju LRT, buvo Prancūzijos lietuvių bendruomenės valdybos sekretorius.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1989 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Ruduo provincijoje: romanas. – Vilnius: Vaga, 1989.
Užmaršties slėnis: apysakos. – Vilnius: Periodika, 1989.
Vienos vasaros emigrantai: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2003.
Eiti: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Odilė, arba Oro uostų vienatvė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2015.
Žiebtuvėliai anarchistai: apsakymai. – Vilnius: Odilė, 2017.
Brydė: romanas. – Vilnius: Odilė, 2018
Odilė, arba oro uostų vienatvė : romanas. – Vilnius : Alma littera, 2018.
Ėko : romanas. – Vilnius : Odilė, 2021.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
P. Gay. Weimaro kultūra: Autsaiderių Vokietija, 1918–1933. – Vilnius: Amžius, 1994.
E. O. Reischauer, M. B. Jansen. Japonai šiandien: permainos ir tęstinumas (kartu su V. Karazijaite). – Kaunas: Litterae universitatis, 1996.

V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
A. Gavalda. Aš noriu, kad manęs kas nors kur nors lauktų: dvylika grakščių, elegantiškų novelių apie kiekvieno iš mūsų gyvenimą. – Vilnius: Baltos lankos, 2003.
F. Vargas. Mėlynų skritulių žmogus: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2007.
F. Vargas. O Sena teka: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2008.
M. de Saint-Cheron. Jeruzalės šviesa: ištikimybės istorija: apie rašytojo, politiko, meno žinovo ir filosofo A. Malro (1901–1976) gyvenimą. – Vilnius: Žydų kultūros ir informacijos centras, 2010.

P a r e n g ė :
A. Venskus. „Gyvenimui aš dėkingas už viską“ (užrašė atsiminimus ir parengė spaudai). – Vilnius: Margi raštai, 2009.

A p d o v a n o j i m a i :
1989 m. Antano Jonyno premija už romaną „Ruduo provincijoje“.
1989 m. Lietuvos kritikų premija už „Sietyno“ leidimą.
2003 m. romanas „Vienos vasaros emigrantai“ įtrauktas į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.2010 m. romanas „Eiti“ išrinktas kūrybiškiausia metų knyga (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija).
2010 m. romanas „Eiti“ nominuotas Metų knygos rinkimuose suaugusiųjų prozos kategorijoje.
2011 m. Liudo Dovydėno premija už romaną „Eiti“.
2014 m. Antano Vaičiulaičio premija už novelę „Jūra, arba Savižudybės prevencija“.
2015 m. romanas „Odilė, arba oro uostų vienatvė“ nominuotas Metų knygos rinkimuose suaugusiųjų prozos kategorijoje, įtrauktas į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2016 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija už egzistencinės patirties raišką ir atnaujintą romano estetiką.
2024 m. Dausų šeimos lietuvių literatūros premija už originalią grožinės literatūros knygą, parašytą lietuvių kalba (romanas „Ėko“ (Odilė, 2021).

 

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Valdas Papievis LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašai / lrt.lt, 2015 09 13
Valdas Papievis: kol kas Paryžius manęs nepaleidžia / Bernardinai.lt, Literatūra ir menas, 2013 01 19
Rašytojas Valdas Papievis: ėjimas – nerimo gyventi išraiška / 15min.lt, 2011 03 14

T e k s t a i :
Valdo Papievio kūryba svetainėje tekstai.lt