/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Panavas Petras

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Petras Panavas – poetas, prozininkas, dramaturgas.
Gimė 1933 09 06 Vingiriuose, Ignalinos rajone. Mirė 2024 04 10.
Vidurinę mokyklą baigė Ignalinoje, vėliau dirbo kultūros namuose, tarnavo kariuomenėje. Neakivaizdiniu būdu studijavo Vilniaus universitete, 1964 m. baigė Istorijos-filologijos fakultetą. Ilgą laiką dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją Cirkliškio žemės ūkio technikume, Švenčionių rajone. Nuo 1972 m. gyvena Utenoje, čia dirbo mokytoju pagrindinėse, vidurinėse mokyklose, rajono mero
patarėju. Publikavęs atsiminimų fragmentų apie A. Miškinį, J. Šiožinį, P. Širvį, J. Baltušį, Č. Kudabą, E. Šimkūnaitę. Jo istorinės dramos „Daumantas“ motyvais Utenos kultūros centro „Žaliaduonių“ teatras pastatęs spektaklį. Kūrybos įtraukta į almanachus „Poezijos pavasaris“, „Verdenė“, „Birželio sodai“, „Žiemos žodžiai“, įvairius eilėraščių rinkinius ir rinktines.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1979 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žemės tyla: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1973.
Po debesiu baltu: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Galulaukės mūsų banguotos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983.
Tarpežerių regėjimai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.
Dausojimai: eilėraščiai. – Utena: Indra, 1993.
Pabuvimas: eilėraščiai. – Utena: Utenos spaustuvė, 1998.
Kokios gražios jūs iš nuotolio: eilėraščiai. – Utena: Utenos spaustuvė, 2001.
Ateini, pareini, nueini…: eilėraščiai. – Utena: Indra, 2002.
Daumantas: istorinė drama. – Utena: Utenos spaustuvė, 2004.
Gandras neša Dionizą: eilėraščiai vaikams. – Utena: Utenos Indra, 2007.
Sugrįžkit, gervelės…: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2008.
Praamžiaus paunksmėje: eilėraščiai. – Utena: Kamonada, 2009.
Įkvėpimo auka: vieno gyvenimo fragmentai. – Vilnius: Baltos lankos, 2010.
Tarp dviejų upynų: sakmės ir giesmės. – Utena: Utenos Indra, 2013.
Trys broliai, juodvarniais lakstantys: sakmė apie poetą Antaną Miškinį. – Utena: Utenos Indra, 2018.

S u d a r ė :
S. Karanauskas. Skiedryno dainos. – Utena: Utenos spaustuvė, 1997.
V. Panavas. Ilgesys. – Utena: Utenos spaustuvė, 1997.
V. Petronis. Saulėlydžio spalvos: eilėraščiai. – Utena: Utenos spaustuvė, 2001.
Vėjas tarp sūpynių: įvairaus amžiaus jaunųjų kūryba. – Utena: Utenos Indra, 2003.

V e r t i m a i   i š   u k r a i n ų   k a l b o s :
Už kalnelio, už miškelio: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1986.

A p d o v a n o j i m a i :
2003 m. Antano Miškinio premija už poezijos rinktinę „Ateini, praeini, nueini…“
2004 m. Miko ir Kipro Petrauskų premija.
2011 m. Vlado Šlaito premija už atsiminimų knygą „Įkvėpimo auka“.
2018 m. suteiktas Utenos garbės piliečio vardas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Poetas Petras Panavas. Apie poeziją, Baltušį ir praleistas progas patylėti, vaizdo įrašas / Bernardinai TV, 2013 06 01

T e k s t a i :
Petras Panavas LRT televizijos laidoje „Formatas“, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2015 01 14
Petras Panavas. Po Aukštaitijos dangumi: poezija / Literatūra ir menas, 2013 09 06
Petras Panavas. Eilėraščiai / Metai, 7 nr.