Atgal

Pabijūnas Algimantas

Eriko Varno škicas

Eriko Varno škicas

Algimantas Pabijūnas – poetas.
Gimė 1936 07 08 Kaune.
Baigęs vidurinę mokyklą pradėjo dirbti laikraštyje „Komjaunimo tiesa“, 1957–1959 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1959–1963 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą bei žurnalistiką. Iki 1980 m. dirbo įvairių laikraščių ir žurnalų redakcijose („Komjaunimo tiesa“, „Šluota“, „Sovietskaja Litva“, „Kultūros barai“, „Agitatorius“, „Laikas ir įvykiai“, kitur). 1981–1985 m. buvo „Literatūros ir meno“ savaitraščio atsakingasis sekretorius, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. 1985–1992 m. žurnalo „Kinas“ vyriausiasis redaktorius. Buvo Kauno, Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijų pirmininkas. Spaudoje publikavęs straipsnių, satyrų, humoreskų, ironiškų eilėraščių, parodijų, epigramų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1968 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Skersvėjai: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956.
Kepurė dega: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
Šimtas perkūnsargių: satyriniai eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1967.
Juoko ašaros: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1973.
Trys satyriniai paveikslėliai: dainų tekstai. – Vilnius: Vaga 1976.
Angelo plaukai: satyriniai eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Ašara skersvėjuos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Paslaptis, kurią žino visi: epigramos. – Vilnius: Vaga, 1987.
Palankios aplinkybės: scenarijus. – Vilnius: Lietuvos kino studija, 1989.
Rašytojas ir cenzūra: prisiminimų rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1992.
Gražuolės obuolys kupreliui: eilėraščiai. – Vilnius: Joružis, 1997.

A p d o v a n o j i m a i :
1986 m. Lietuvos SSR nusipelnęs kultūros švietimo darbuotojas.