Atgal

Norvilas Gytis

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Gytis Norvilas – poetas, eseistas, vertėjas.
Gimė 1976 12 24 Jonavoje.
Baigė Jonavos 5-ąją vidurinę mokyklą (dabar Jonavos Justino Vareikio progimnazija). 1999 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, studijavo istorijos teoriją ir kultūros istoriją. Dirbo Lietuvos ypatingajame archyve. 2011–2014 m. kultūros savaitraščio „Literatūra ir menas“ atsakingasis sekretorius, nuo 2014 m. – vyriausiasis redaktorius. Poezija versta į anglų,
bulgarų, rusų, latvių, lenkų, vokiečių, ukrainiečių, kroatų, baltarusių, makedonų, gruzinų,
armėnų, ispanų ir kt. kalbas. Verčia poeziją ir prozą iš vokiečių, rusų kalbų. Yra išvertęs ir tuvių šamanistinių tekstų, senovės indėnų poezijos bei moderniosios austrų bei vokiečių poezijos, prozos.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2010 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Akmen-skeltės: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Skėrių pusryčiai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Išlydžių zonos: eilėraščiai. – Kaunas: Kitos knygos, 2012.
Grimzdimas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2017.
Vėžlys Dūmas: kelio knyga (ne) vaikams; dailininkė Kristina Norvilaitė. – Kaunas : Žalias kalnas, 2018.
Akla valtis: eilėraščiai proza ir kiti įvykiai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021.

V e r t i m a i   i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :
F. de Cesco. Toli nuo Tibeto: apysaka. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.
R. Mueller. Marko Polo kelionės nuotykiai: istorinis romanas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2008.
T. Klupp. Paradiso: romanas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2010.
J. Winkler. Natura morta: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2013.

V e r t i m ų   p u b l i k a c i j o s :
V. Nabokov. Camera obscura (pjesės scenarijus teatrui „Palėpė“).
Senovės indėnų tekstai. – Šiaurės Atėnai, 2002 10 05, nr. 37 (623).
A. Lichtenstein. Eilėraščiai. – Metai, 2003, nr. 5–6.
A. Lichtenstein. Eilėraščiai. – Šiaurės Atėnai, 2003 07 26, nr. 28 (662).
Eskimų pasakojimai ir mitai. – Šiaurės Atėnai, 2003 12 27, nr. 48 (682).
Grenlandijos eskimų (inuitų) pasakojimai ir mitai. – Kn. Žiemos žodžiai 2003. – Vilnius: 2003.
Jurczok 1001. Eilėraščiai. – Kn. Poetinis Druskininkų ruduo 2004. – Vilnius: Vaga, 2004.
Rabinalači. Centrinės Amerikos kičių genties drama. – Literatūra ir menas, 2004 01 30.
Senovės indėnų tekstai. – Šiaurės Atėnai, 2004 05 29, nr. 20 (702).
Tuvių šamanistiniai tekstai. – Literatūra ir menas, 2004 06 25.
H. Ball. Eilėraščiai. – Metai, 2005, nr. 4.
A. Stramm. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2005 04 08.
A. Lichtenstein. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2005 07 22.
H. Ball. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2005 11 11.
W. Weyrauch. Eilėraščiai. – Šiaurės Atėnai, 2005 12 17, nr. 47 (777).
K. Schwitters. Eilėraščiai. – Metai, 2006, nr. 1.
H. M. Enzensberger. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2006 01 06.
G. Eich. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2006 03 03.
O. Wiener. Kai pavasaris vėl. – Literatūra ir menas, 2006 04 07.
N. Born. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2006 06 23.
W. Weyrauch. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2006 11 03.
H. C. Artmann. Neužgimusi žinia. 90 sapnų. – Šiaurės Atėnai, 2006 12 09, nr. 46 (824); Metai, 2008, nr. 11; Literatūra ir menas, 2008 11 21, 2009 02 06, 2008 06 13.
G. Eich. Eilėraščiai. – Metai, 2007, nr. 4.
G. Rühm. Skirtingi broliai. – Literatūra ir menas, 2008 03 21.
F. Mon. Nepavydėtinas apsisukimas. – Literatūra ir menas, 2008 11 07.
O. Wiener. Dvi konsteliacijos. – Literatūra ir menas, 2008 11 14.
H. M. Enzensberger. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2008 12 05.
Iš tuvių šamanistinių tekstų. – Literatūra ir menas, 2008 12 12.
G. Eich. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2009 02 20.
G. Rühm. Levitacija. – Literatūra ir menas, 2009 02 20.
M. Chobot. Nuo 20 kilų aš daugiau nebešoku. – Literatūra ir menas, 2009 03 20.
W. Weyrauch. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2009 04 17.
H. M. Enzensberger. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2009 05 22.
C. Meckel. Eilėraščio kalba. – Literatūra ir menas, 2009 06 12.
I. Bachmann. Rudens manevrai. – Literatūra ir menas, 2009 10 02.
H. M. Enzensberger. Utopija. – Literatūra ir menas, 2009 11 27.
D. Grünbein. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2010 04 30.
D. Grünbein. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2010 01 08.
H. C. Artmann. Mano širdis. – Literatūra ir menas, 2010 01 08.
G. Rühm. Iš „6 konsteliacijos ir idiogramos“. – Literatūra ir menas, 2010 01 08.
R. Schindel. Nekaltas mirties vargonų išbandymas. – Literatūra ir menas, 2010 01 08.
J. Theobaldy. Eilėraščiai. – Literatūra ir menas, 2010 01 08.
U. Kolbe. Gyvename. – Literatūra ir metas, 2010 01 08.
R. Hirs. Eilėraščiai. – Kn. Poezijos pavasaris 2013. – Vilnius: 2013.
L. Steinherr. Eilėraščiai. – Kn. Poetinis Druskininkų ruduo 2014. – Vilnius: 2014.

S u d a r ė :
Poezijos pavasaris 2013: almanachas (kartu su A. Šimkumi, B. Januševičiumi). – Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2013.

A p d o v a n o j i m a i :
2012 m. kūrybiškiausios metų knygos vardas eilėraščių rinkiniui „Išlydžių zonos“.
2012 m. knyga „Išlydžių zonos“ nominuota Metų knygos rinkimuose poezijos kategorijoje.
2013 m. Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas įteikė premiją už kūrybiškiausią 2012 metais išleistą kūrinį, poezijos knygą „Išlydžių zonos“.
2017 m. už poezijos rinkinį „Grimzdimas“ apdovanotas „Jotvingių premija“.
2018 m. Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas įteikė premiją už kūrybiškiausią 2017 metais išleistą kūrinį, poezijos knygą „Grimzdimas“.
2022 m. Bronio Savukyno premija už problemišką ir polemišką eseistiką bei redaktoriaus darbą, pavertusį „Literatūrą ir meną“ gyvu balsu kultūros pasaulyje.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
G. Norvilas: neverta daryti kulto iš skaitymo ir knygų
Gytis Norvilas: eilėraštis – prieglobsčio zona
Gytis Norvilas LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas
Gytis Norvilas: „Kas yra kūrybingumas, aš nežinau… Visad mėginau nekurti“
M. Burokas: poezija po grimzdimo
Martyna Bražiūnaitė. Besisukantis poezijos vilkelis (G. Norvilo „Išlydžių zonos“)
Kęstutis Nastopka. Poetinė Gyčio Norvilo semiotika
G. Norvilas: „Neverta daryti kulto iš skaitymo ir knygų
Europos tarptautinio projekto „Versopolis“ platforma
Saulius Keturakis. Teksto tikrovė, kurios nėra
Viktorija Daujotytė. Grimzti kasant šulinį kalboje
Lina Buividavičiūtė. Įsivietinimo poezija
Poetas Gytis Norvilas: „Esu labiau melioratorius – man įdomu knistis gilyn“
G. Norvilas: eilėraštis turi atimti paskutinę viltį
Gytis Norvilas Poet, essayist, translator
Europos tarptautinio projekto „Versopolis“ platforma
G. Norvilas: save kaip poetą reikia sužlugdyti
Gera poezija – tai kalbos rokenrolas
Poezija po Osvencimo ir po grimzdimo
Gytis Norvilas: „Esu gyvybės ir aistros pusėje“

T e k s t a i :
Gyčio Norvilo kūryba svetainėje tekstai.lt

V a i z d o   į r a š a i :
Gyčio Norvilo knygos „Grimzdimas“ pristatymas
„Lietuva skaito!“ 2018: Gytis Norvilas
Gytis Norvilas – Grimzdimas
Net variklyje yra afigienai poezijos
Vilniaus knygų mugė 2013. 2012 metų LLTI premijos paskelbimas