/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Nekrošius Juozas

Juozas Nekrošius – poetas.
Gimė 1935 12 21 Rimgailuose, Raseinių rajone. Mirė 2020 03 15 Vilniuje.

1954 m. baigė Betygalos vidurinę mokyklą, tarnavo kariuomenėje, dirbo rajono laikraštyje, sukūrė šeimą. 1964 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1964–1973 m. buvo LKP CK darbuotojas, globojo spaudą bei leidybą. 1973–1990 m. – Valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto pirmininkas. 1992–1996 m.Lietuvos Respublikos Seimo narys, 1994–1996 m. Kultūros ministras. Nuo 1997 m. leidyklos „Alka“ įkūrėjas ir vadovas. 1974m. J.Nekrošius dalyvauja steigiant Knygos bičiulių draugiją, jai vadovauja; draugija rengia populiarias kasmetines vaikų šventes, organizuoja Lietuvos ir tarptautines ekslibriso meno bienales. J. Nekrošius nuo 1988 m. Lietuvos vaikų fondo vienas steigėjų, pirmininkas. Spaudoje bendradarbiavo nuo 1952 m. – paskelbęs straipsnių leidybos, poligrafijos klausimais, išspausdinęs recenzijų, o taip pat memuarų įvairiuose leidiniuose. Dalyvavo steigiant literatūrinįmeninį žurnalą „TIPU TAPU“, skirtą ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, yra jo kūrybinės grupės vadovas. Poezijos knygų išleista armėnų, ukrainiečių, turkmėnų, latvių, rusų kalbomis. Parašęs libretą V. Klovos operai „Ave vita“, oratoriją – misteriją „Atgimimo varpai“ kantatą „Audros galiūnai“, dainų tekstų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1971 .

Juozo Nekrošiaus svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :
Rupūs miltai: satyra. – Vilnius: Vaga, 1967.
Kaštonai ir kaktusai: lyrika. – Vilnius: Vaga, 1970.
Baltas ėriukas: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1971; Alka, 2004, 2005.
Vyturio lizdas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1974; Alka, 2005.
Paskutinis taškas: epigramos. – Vilnius: Vaga, 1975.
Čiulbantis beržas: lyrika. – Vilnius: Vaga, 1979.
Žiedai, žiedai, bitutės darbai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Pelynų atmintis: epigramos. – Vilnius: Vaga, 1981.
Keturi žodžiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Tarp šviesos ir tamsos: eilėraščiai. – Kaunas: Spindulys, 1996.
Mano draugai: eiliuotas tekstas. – Vilnius: Alka, 1997–1999, 2001.
Kelionė aplink pasaulį: spalvink ir skaityk: eiliuotas tekstas. – Vilnius: Alka, 1998.
Malūno ūsai: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Alka, 1999.
Žąsies motulės pasakos: spalvink ir skaityk: eiliuotas tekstas. – Vilnius: Alka, 1999.
Bučiuoju Dubysos bangą: 99 eilėraščiai apie gimtinę (kartu su A. Cibulskiu, J. Mačiukevičiumi). – Vilnius: Alka, 2000.
Mes gyvename miške: zuikučių pasaka: eilės. – Vilnius: Alka, 2002.
Girininkas Napalys, gaisras, Rimas ir pilis: poema. – Vilnius: Alka, 2003.
Juodraščiai iš apdegusio archyvo: satyra. – Vilnius: Alka, 2003.
Sakmė apie oranžinę žvaigždę. – Vilnius: Alka, 2003.
Gero elgesio abėcėlė: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Mūsų knyga, 2004, 2006, 2007; Kauno r.: Ramduva, 2011.
Gyvūnų pasaulyje: eilėraščiai. – Vilnius: Mūsų knyga, 2004.
Mieli bičiuliai, arba Gyvenkim geruoju: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Alka, 2004, 2007.
Rainiaus džiaugsmai ir bėdos: šių dienų pasaka. – Vilnius: Alka, 2004.
Technika patiems mažiausiems: eilėraščiai. – Vilnius: Mūsų knyga, 2004.
Giminė su kirvio ženklu: dokumentai, atsiminimai. – Vilnius: Alka, 2005.
Urtė nenorėjo būti vienturtė: poemėlė. – Vilnius: Alka, 2006.
Lapė snapė ir kiti: eilėraščiai. – Vilnius: Alka, 2008, 2011.
Juoda žemė – balti pyragai: apsakymas vaikams. – Vilnius: Informacijos vadybos agentūra, 2008.
Pifo nuotykiai kitoniškai (eiliuotas tekstas „Pifo nuotykių“ motyvais). – Vilnius: Alka, 2009.
Pifo nuotykiai naujoviškai (eiliuotas tekstas „Pifo nuotykių“ motyvais). – Vilnius: Alka, 2010.
Saulėgrąžos pasaka: eilėraščiai ir apsakymėliai apie žiedų šypsenas ir žmonių gerumą. – Vilnius: Alka, 2013.
Dviračiu paskui saulę: eilėraščiai vaikams, Vilnius, Alka, 2015.
Gero elgesio ABC. – Ramučiai, Kauno r. : Ramduva, 2017.
Sužeistas: lyrika, Vilnius, Alka, 2017.

P a r e n g ė ,   s u d a r ė :
A. Matutis. Kalbuosi su giria: eilėraščiai. – Vilnius: Alka, 1998.
A. Cibulskis. Taip subyram į smėlį: poezija. – Vilnius: Alka, 2011.
Betygalos Antanėlis: mokytojo Antano Juškos gyvenimas, kūryba, prisiminimai apie jį. – Vilnius: Alka, 2011.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :

S. Muradianas – eilėraščiai vaikams. –Vilnius: Vaga,1982.
Debesų dėdulė: armėnų vaikų poezija. – Vilnius: Vaga, 1984.
Gandras virš vynuogynų: armėnų vaikų poezija. – Vilnius: Vaga, 1987.

A p d o v a n o j i m a i :
1983 m. Lietuvos SSR valstybinė premija.
1985 m. Lietuvos SSR nusipelnęs kultūros veikėjas.

T e k s t a i :
Juozo Nekrošiaus eilėraščiai vaikams / Tipu tapu