/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Navickas Alfonsas Jonas

Alfonsas Jonas Navickas – poetas, vertėjas, publicistas, visuomeninio kultūrinio
gyvenimo veikėjas

Gimė 1936 03 19 Sablauskiuose, Akmenės rajone.
1936–1953 m. gyveno Šemetaičių kaime. 1946–1953 m. mokėsi Žilių (Kuršėnų rajonas) pradinėje, vėliau septynmetėje mokykloje. Nuo 1954 m. gyvena Klaipėdoje. 1956–1959 m. tarnavo TSRS kariuomenėje. 1962–1967 m. mokėsi Klaipėdos politechnikume (dabar Klaipėdos valstybinė kolegija), įgijo techniko-statybininko specialybę. 1956–1996 m. dirbo techniku, inžinieriumi, projektuotoju, meistru Klaipėdoje. Kūrybą publikuoja nuo 1959 m. 1968–1969 m. buvo Klaipėdos jaunųjų literatų būrelio pirmininkas. 1971 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekciją, 1981–1982 m. buvo šios sekcijos valdybos pirmininkas. 1989–1998 m. Žemaitijos rašytojų bendrijos pirmininko pavaduotojas. Eilėraščių versta ir publikuota rusų, latvių, lenkų, vokiečių kalbomis užsienio periodikoje ir įvairiuose almanachuose, antologijose. Eilėraščių vertimai publikuoti Lenkijos ir Kaliningrado srities žurnaluose, vaikams ir suaugusiems. Kūrybą taip pat publikuoja Lietuvos spaudoje, almanachuose. Jo eilėraščių pagrindu sukurta daugiau nei 30 dainų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1998 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Skruzdės metai: eilėraščiai vaikams. – Klaipėda: Eldija, 1990.
Vieversio namai: eilėraščiai. – Klaipėda: Eldija, 1990.
Gudrusis šamas: eilėraščiai vaikams. – Klaipėda: Eldija, 1992.
Grybų lietus: eilėraščiai vaikams. – Klaipėda: Eldija, 1993.
Dūzgia vėjo akmuo: eilėraščiai. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1997.
Vaikų knygelė: eilėraščiai vaikams. – Klaipėda: Druka, 2003.
Pasirinkimas: eilėraščiai. – Klaipėda: Druka, 2010.
Vieninteliam laikui: eilėraščiai. – Klaipėda: Druka, 2011.
Donelaičio kelyje: eilėraščiai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.
Pagautas buvau kelionėj: eilėraščiai. – Klaipėda: Druka, 2015.

S u d a r ė :
Paulius Drevinis. Nekrisk, žvaigždele: eilėraščiai, sibirietiška autobiografija, atsiminimai apie Paulių Drevinį, Paulius Drevinis apie save. – Klaipėda: Rytas, 1995.

V e r t i m a i :
V. Orlovas. Kelias už horizonto: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990.
V. Orlovas. Į šviesą: eilėraščiai ir epigramos. – Vilnius: Vaga, 1990.
Prūsija literatūros veidrodyje: poezijos antologija. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000.
Robert Frost: eilėraščiai. – Vilnius: Šiaurės Atėnai, 2011 05 20, nr. 19 (1037).
Poezija: (B. Bartfeld, I. Belov, Ch. Chol, R. Frost, L. Yi, L. Bo, R. Tagore, Sh. Yue, G. Tukay kūrybos vertimai). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015.

E i l ė r a š č i ų   p u b l i k a c i j o s :
Žurnalas vaikams „Tipu tapu“, 2010, nr. 3, 2011, nr. 3, 4, 2012, nr. 2, 3, 2013, nr. 1–6, 2014, nr. 2.

A p d o v a n o j i m a i :
1982 m. Klaipėdos miesto tarybos Vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus garbės raštas už aktyvią literatūrinę ir visuomeninę veiklą.
1986 m. Klaipėdos miesto tarybos Vykdomojo komiteto padėka už aktyvią veiklą ir ženklų indėlį sprendžiant aktualius uostamiesčio vystymosi klausimus.
2011 m. tarptautinės sąjungos „Pasaulinio totorių kongreso“ pirmininko padėkos laiškas.
2011 m. Klaipėdos totorių bendrijos padėkos raštas už Tatarstano poeto G. Tukai poezijos vertimus.
2016 m. 30-oji Ievos Simonaitytės literatūrinė premija.
2017 m. – Europos totorių aljanso (ATA) medalis, už kultūros saugojimą, vystymą ir populiarinimą Europoje. Totorių poeto Gabdulla Tukay poezijos vertimus į lietuvių kalbą

T e k s t a i :
Alfonso Jono Navicko eilėraštis