/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Nastopka Kęstutis

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Kęstutis Nastopka – literatūrologas, semiotikas, kritikas, vertėjas.
Gimė 1940 03 18 Kaune.
Mokėsi Biržų 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1962 m. baigė lituanistiką Vilniaus universitete. 1962–1965 m. stažavosi Rygos universitete. 1966–1972 m. buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis. Nuo 1972 m. dirbo Vilniaus pedagoginio instituto Lituanistikos fakulteto dėstytoju, 1989–1991 m. Lietuvių ir užsienio literatūros katedros, 1991–1996 m. Visuotinės literatūros katedros vedėjas. 1986 m. filologijos mokslų daktaras. Nuo 1992 m. ir Vilniaus universiteto dėstytojas, 1998–2005 m. Literatūros teorijos (nuo 2002 m. Literatūros teorijos ir istorijos) katedros vedėjas, 2007–2008 m. A. J. Greimo semiotinių studijų centro vedėjas, šiuo metu – profesorius, emeritas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1971 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai: studija. – Vilnius: Vaga, 1971.
Struktūrinė eilėraščio analizė. – Vilnius, 1972.
Польский романтизм и балтийские литературы (kartu su V. Kubiliumi). – Vilnius: Mintis, 1973.
Tarybinių Pabaltijo tautų literatūros: paskaitų konspektas. – Vilnius: Lietuvos TSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Leidybinė-redakcinė taryba, 1977.
Lietuvių eilėraščio poetika: XX amžius: monografija. – Vilnius: Vaga, 1985.
Išsprūstanti prasmė: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1991.
Reikšmių poetika: semiotikos bandymai. – Vilnius: Baltos lankos, 2002.
Literatūros semiotika. – Vilnius: Baltos lankos, 2010.
A.J. Greimas. Maupassant, teksto semiotika: praktinės pratybos. – Vilnius: Versus aureus, 2017 (su Sauliumi Žuku).
Įsiklausymai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
P. Arminas-Trupinėlis. Eilės (parengė). – Vilnius: Vaga, 1970.
J. Andziulaitis-Kalnėnas. Raštai (parengė). – Vilnius: Vaga, 1971.
U. Bērziņš. Vabzdžių žingsniai = Kukaiņu soļi: poezija (sudarė ir vienas iš vertėjų). – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
J. Rainis. Poezija. Dramos. – Vilnius: Vaga, 1998.
A. J. Greimas. Baimės ieškojimas (sudarė kartu su V. Savukynu). – Vilnius: Baltos lankos, 1999.
A. J. Greimas. Lietuvių mitologijos studijos. – Vilnius: Baltos lankos, 2005.
Trys semiotikos. – Vilnius: Baltos lankos, 2012.
A. Žukauskas. Būtoji-grįžtamoji: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012.

V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
H. Toelle. Apie neapibrėžtumą: Barbey d’Aurevilly novelės „Gražiausia Don Žuano meilė“ analizė (vertė kartu su N. Kašelioniene). – Vilnius: Baltos lankos, 1994.
H. Toelle. Oscar V. de L. Milosz = Oskaras Milašius: poezijos analizė. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
A. J. Greimas. Struktūrinė semantika: metodo ieškojimas. – Vilnius: Baltos lankos, 2005.
M. Hammad. Vilniaus universitetas: semiotinis architektūros ir planų tyrimas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

A p d o v a n o j i m a i :
1974 m. Lietuvos komjaunimo premija už studiją „Lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai“.
1986 m. Lietuvos SSR valstybinė premija už studiją „Lietuvių eilėraščio poetika“.
1997 m. Trijų žvaigždžių ordinas.
2007 m. Prancūzijos Akademinių Palmių Kavalieriaus ordinas.
2012 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už pasaulinį pripažinimą pelniusios lietuviškos semiotikos mokyklos plėtojimą ir literatūros kūrinių suvokimo meną.
~2015 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio  kryžius

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Kęstutis Nastopka: grožinė knyga gali padaryti pasaulį jaukesnį ir žmoniškesnį / Bernardinai.lt, 2013 03 15
Kęstutis Nastopka: džiaugsmo teikia visos gyvenimo apraiškos / Literatūra ir menas, 2013 01 18
Kęstučio Nastopkos mokslinė veikla / Semiotika.lt

T e k s t a i :
Sakymas ir diskursas / Metai, 2010 08–09

V a i z d o   į r a š a s :
2015 m. balandžio 8 d., Rašytojų klubas. Literatūros tyrinėtojo, semiotiko prof. Kęstučio Nastopkos kūrybos vakaras / Pokalbis apie kritiką ir poeziją:
{youtube}DLYRokaOqD0{/youtube}