/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Nastaravičius Mindaugas

Tomo Balžeko nuotrauka

Tomo Balžeko nuotrauka

Mindaugas Nastaravičius – poetas, dramaturgas, žurnalistas.
Gimė 1984 04 17 Vilniaus rajone, Marijampolio kaime. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką, Lietuvos
edukologijos universitete – literatūrologiją. Dirbo įvairiose žiniasklaidos priemonėse – savaitraščiuose
„Atgimimas“, „Veidas“, „15min“. Nuo 2005-ųjų dirba LRT – kultūrinių laidų vedėju ir redaktoriumi. Kaip
dramaturgas bendradarbiauja su Klaipėdos jaunimo teatru, Valstybiniu jaunimo teatru bei Lietuvos
nacionaliniu dramos teatru. Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 2014 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Dėmėtų akių: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010. – PK.
Mo: eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2014.
Bendratis: vieno eilėraščio istorija: poezija. – Vilnius: Tyto alba, 2018.
Emilijos dienoraštis, 1942–2015 m. : vienos epochos liudijimas / [su Mindaugo Nastaravičiaus įžanga]. – Vilnius : Tyto alba, 2020.

P j e s ė s :
Paukštyno bendrabutis, 2012 m. (rež. Valentinas Masalskis, Klaipėdos jaunimo teatras)
Kita mokykla, 2013 m. (rež. Valentinas Masalskis, Klaipėdos jaunimo teatras)
Demokratija, 2014 m. (rež. Paulius Ignatavičius, Lietuvos nacionalinis dramos teatras)
Man netinka tavo kostiumas, 2014 m. (rež. Valentinas Masalskis, Klaipėdos jaunimo teatras)
Kelionė namo, 2014 m. (rež. Vidas Bareikis, Low Air)
Pasirinkimas, 2016 m. (rež. Vidas Bareikis, Valstybinis jaunimo teatras)

S c e n i n ė s a p a d t a c i j o s:
Trys seserys, pagal Antono Čechovo pjesę, kartu su Yana Ross, 2017 m. (rež. Yana Ross, Lietuvos
nacionalinis dramos teatras)
Vienos miško pasakos, pagal Ödöno von Horvátho pjesę, kartu su Yana Ross, 2018 m. (rež. Yana Ross,
Valstybinis jaunimo teatras)

A p d o v a n o j i m a i :
2011 m. Zigmo Gėlės premija už geriausią metų poetinį debiutą.
2012 m. Kultūros ministerijos premija už publicistiką.
2014 m. Julijono Lindės-Dobilo premija už knygą „Mo“.
2015 m. „Auksinis scenos kryžius“ už pjeses „Demokratija“ ir „Man netinka tavo kostiumas“.
2015 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Jaunojo kūrėjo premija.
2015 m. Jaunojo Jotvingio premija už eilėraščių rinkinį „Mo‟.
2019 m. Jurgos Ivanauskaitės premija už knygą „Bendratis“.
2023 m. „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimas už dramaturgiją spektakliams „Miškelis“ ir „Jauno žmogaus memuarai“.

A p i e   a u t o r i ų   i r   j o   k ū r y b ą :
Apie Mindaugą Nastaravičių Vikipedijoje
Ramunė Brundzaitė. Supantis tarp pradžios ir pabaigos / Metai. – 2011, Nr. 6;
Deimantė Daugintytė. Liūdnumas likti nesuprastam / Literatūra ir menas. – 2010 spalio 22;
Virginija Cibarauskaitė. Mo(kinys) kryžkelėje / Knygų aidai. – 2014, Nr. 1;
Rimantas Kmita. Visai netyčia išlankstyta tikrovė / Šiaurės Atėnai. – 2014 rugsėjo 02;
Milda Brukštutė. Masalskio pusėje. – Menų faktūra. – 2013 rugsėjo 18;
Jūratė Visockaitė. Scenos atsidaro / Literatūra ir menas. – 2013 rugsėjo 20;
Daiva Šabasevičienė. Naujoji atžalyno karta / 7 meno dienos. – 2014 vasario 28;
Kristina Steiblytė. Saugus jauno teatro kelias / Menų faktūra. – 2014 kovo 07;
Milda Brukštutė. Rajono kultūra / Menų faktūra. – 2014 gegužės 19;
Lina Klusaitė. Tvarka turi būti / 7 meno dienos. – 2014 gegužės 23

T e k s t a i :
Mindaugo Nastaravičiaus kūryba svetainėje tekstai.lt