/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Narbutas Vytautas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Vytautas Narbutas – prozininkas.
Gimė 1930 12 12 Ukmergėje.
1940 m. su tėvais persikėlė į Vilnių. 1948 m. baigė Vilniaus I-ąją berniukų gimnaziją. 1953 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo geochemiko geologo specialybę. 1953–1956 m. mokėsi Geologijos ir geografijos instituto aspirantūroje. 1956–2000 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institute moksliniu bendradarbiu, vadovavo nuosėdinių uolienų ir geologinių procesų tyrimų padaliniams. 1959 m. mokslų kandidatas. Tyrė Lietuvos ir viso Baltijos regiono devono sistemą, Šiaurės Lietuvos karstinį regioną. Daugelio mokslinių straipsnių, monografijų autorius ir bendraautoris. Kultūrinėje spaudoje („Metai“, „Kultūros barai“, „Literatūra ir menas“, kitur) paskelbęs apsakymų, eseistikos, straipsnių kultūros paveldo, gamtosaugos, visuomeninio gyvenimo klausimais. Buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo narys (1990–1993 m.), ekologinio ūkininkavimo „Tatulos programos“ vienas iniciatorių ir steigėjų, Lietuvos geologų sąjungos garbės narys.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1993 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Rudenį, saulei šviečiant: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Per toli pažadėjo: romanas. – Vilnius: Vaga, 1992.
Tarp devono ir gyvenimo atodangų: geologo ir literato straipsniai, prisiminimai, bibliografijos rodyklė. ‒ Vilnius: Akstis, 2017.

M o k s l o   d a r b a i :
Karstiniai reiškiniai Lietuvoje. – Vilnius: Politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958.
Geologinės praeities pėdsakai Lietuvos kraštovaizdyje (kartu su A. Linčiumi). – Vilnius: Mintis, 1969.
Pabaltijo ir Podolės apatinio devono raudonspalvė formacija: monografija (rusų k.). – Vilnius: Mokslas, 1984.
Devono uolienų karstas ir aplinkosaugos problemos Šiaurės Lietuvoje: monografija (kartu su A. Linčiumi, V. Marcinkevičiumi). – Vilnius: Agora, 2001.
Lietuvos vidurinio devono terigeniniai kompleksai (kartu su A. Uginčiumi). – Vilnius: Akstis, 2001.
Gamtos ir žmogaus istorijos pėdsakai Biržų krašte (kartu su A. Linčiumi). – Vilnius: Akstis, 2005.
Biržų-Pasvalio krašto gamtos ir istorijos slėpiniai (kartu su A. Linčiumi). – Vilnius: Akstis, 2008.
Biržų-Pasvalio krašto ir aplinkinių vietovių lankytini objektai: kartografija (sudarė kartu su A. Linčiumi, H. Giedriku). – 1:200 000-1:100 000. – Vilnius: Akstis, 2008.

A p d o v a n o j i m a i :
1996 m. Lietuvos mokslo premija už monografiją „Lietuvos geologija“ (vienas iš bendraautorių).