/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Naraškevičius Petras

Petras Naraškevičius – prozininkas.
Gimė 1940 02 24 Trakų kaime, Širvintų rajone.
Mokėsi Vindeikių, Musninkų mokyklose, Panevėžio hidromelioracijos technikume. 1956–1957 m. dirbo Anykščių rajono laikraštyje „Kolektyvinis darbas“, 1957–1965 m. buvo laikraščio „Panevėžio tiesa“ redakcijos literatūrinis darbuotojas, skyriaus vedėjas. 1961 m. eksternu baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą. 1965–1972 m. laikraščio „Tiesa“ korespondentas Panevėžio krašte, 1972–1993 m. – Dzūkijoje. 1979–1984 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas) Ekonomikos fakultete. 1995–1997 m. laikraščio „Litas“ korespondentas, vėliau – laikraščio „Pietų Lietuva“, ėjusio 1995–2003 m., redaktorius. Kūrybos publikuota „Kultūros baruose“, „Nemune“, Lietuvos ir užsienio almanachuose, išversta į latvių, lenkų kalbas. Gyvena Alytuje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1965 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Į saulę: miniatiūros. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Lapai šneka: apsakymai vaikams. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
Žvaigždės skamba: apsakymai vaikams. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Beržų žydėjimas: miniatiūros. – Vilnius: Vaga, 1964.
Didelio miesto gatvė: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1969.
Gyvasis vanduo: miniatiūros. – Vilnius: Vaga, 1978.
Žalias vėjas: miniatiūros. – Vilnius: Vaga, 1984.
Andriuko žemėje: trumpi pasakojimai vaikams. – Vilnius: Mokslas, 1985.
Visą birželį nelijo: apysakos ir miniatiūros. – Vilnius: Vaga, 1988.
Ežerėlių akys: apsakymai. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Duona ir aritmetika: publicistika. – Vilnius: Mintis, 1988.
Alksniai prie Širvintos: apybraižos. – Vilnius: Vaga, 1990.
Saulėtekio upėje: miniatiūros. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Dzūkijos motyvai: esė ir trumpos novelės. – Alytus: Alytaus naujienos, 2005.
Plaukimas Širvinta iš vakardienos: reportažas. – Alytus: Tartenio spaustuvė, 2006.
Fotografija su geltona dėmele: dokumentinės novelės. – Alytus: Alytaus naujienos, 2006.
Širvintų grindinys: esė ir miniatiūros. – Vilnius: Žuvėdra, 2014.
Miniatiūros. ‒ Vilnius: Žuvėdra, 2016.
Angelas be vienos ausies: trumpos novelės. – Vilnius: Žuvėdra, 2017.
Bobutės su guminiais batais: novelės. – Vilnius : Žuvėdra, 2018.
Tėviškės žemė: prisiminimai. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2019.

P u b l i k a c i j o s :
Rytojaus žmonės: apybraiža. – Kn. Šuolis: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1966.
Baltieji žirgai: apybraiža. – Kn. Medelių sodinimas: apybraižos. – Vilnius: Vaga, 1984; Nemunas, 1984, Nr. 1.
Nuo kalvos toliau matyti. – Kn. Laiko žingsniai: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1987.
Ąžuolas: apybraiža. – Nemunas, 1987, Nr. 10.
Apie valtelę upėje: apybraiža. – Kultūros barai, 1987, Nr. 10.
Ir ateis ta diena: romanas. – Alytaus naujienos, 1999.

A p d o v a n o j i m a i :
2001 m. konkurso „Visuomenės raidos pagrindas – reformos žmogaus labui“ laureatas.
2009 m. Alytaus miesto kultūros premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
S. Lipskis. Odė Širvintų grindiniui / Širvintų kraštas, 2014 10 24
Virtuali paroda „Rašytojas ir publicistas Petras Naraškevičius“ / Alytaus rajono viešoji biblioteka