/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Mušinskas Danielius

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Danielius Mušinskas – prozininkas.
Gimė 1951 11 04 Telšiuose.
1974 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1974–1975 m. mokytojavo Tryškiuose, 1976–1988 m. dirbo žurnalo „Jaunimo gretos“ redakcijos Kultūros skyriaus vedėju. 1996–2001 m. Žurnalistų etikos inspektorius. 1994–2015 m. mėnraščio „Metai“ vyriausiasis redaktorius. Novelių išversta į estų, italų kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1983 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Kol išaušta rytas: novelės. – Vilnius: Vaga, 1979.
Mėlynų dilgėlynų naktis: novelės. – Vilnius: Vaga, 1982.
Šviesa virš Tausalo: novelės. – Vilnius: Vaga, 1987.
Gyvenimas kaip alibi: novelės. – Vilnius: Vaga, 1991.
Kalno saugotojas: novelių rinktinė. – Vilnius: Homo liber, 2006.
Dovilė ir džentelmenas: novelės vaikams. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2009.
Vainiko pynimas: novelės. – Vilnius: Homo liber, 2021.

A p d o v a n o j i m a i :
1988 m. Žemaitės literatūrinė premija už knygą „Šviesa virš Tausalo“.
1999 m. Literatūrinės „Varpų“ premijos laureatas.
2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2007 m. novelių rinktinė „Kalno saugotojas“ išrinkta kūrybiškiausia metų knyga (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija).
2010 m. Jurgio Kunčino premija.
2022 m. G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už novelių knygą „Vainiko pynimas“ (Homo liber, 2021).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Danielius Mušinskas. Interviu ir kūryba / Žemaičių kultūros draugijos redakcija

T e k s t a i :
Danieliaus Mušinsko kūryba svetainėje tekstai.lt