/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Mitaitė Donata

Nuotraukos autorius Ingvar Andersson

Ingvar Andersson nuotrauka

Donata Mitaitė – literatūrologė, kritikė.
Gimė 1960 10 24 Ruponiuose, Pakruojo r.
1978–1983 VU studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1984–1987 m. mokėsi Maskvos Pasaulinės literatūros instituto aspirantūroje. 1989 m. Maskvoje apgynė daktaro disertaciją Liaudies kultūros tradicijos XX a. 8–9-tojo dešimtmečių lietuvių poezijoje, kuri vėliau Lietuvoje buvo nostrifikuota. Nuo 1989 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Šiuolaikinės literatūros skyriuje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2010 m.

M o n o g r a f i j a :
Tomas Venclova: biografijos ir kultūros ženklai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002.
Tomas Venclova: Speaking Through Signs. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002.
Томас Венцлова. – Москва, Baltrus: Новое издательство, 2006.

S u d a r y t o s   k n y g o s :
Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną. – Vilnius: Vaga, 1992.
Jurgis Baltrušaitis: poetas, vertėjas, diplomatas. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.
Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.
Baltic memory: processes of modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian literature of the Soviet period: collection of academic articles / Institute of Lithuanian Literature and Folklore; edited by Elena Baliutytė, Donata Mitaitė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Nepaklusęs laikui: atsiminimai apie Vytautą Kubilių. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Zranieni przez czas: współczesna literatura litewska / opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė; przekład Izabela Korybut-Daszkiewicz, Joanna Tabor. – Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2011.
Alfonsas Maldonis: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012.
Poezijos pavasaris: almanachas. – Vilnius : Rašytojų sąjungos fondas, 2017 / sudarė Elžbieta Banytė, Neringa Butnoriūtė, Virginija Cibarauskė ir Donata Mitaitė. – 2017,+ 1 garso diskas (CD).

V e r t i m a i :
Michail Bachtin. Dostojevskio poetikos problemos. – Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Aaron Gurevič. Individas viduramžių Europoje. – Vilnius: Baltos lankos, 1999.
Jurij Lotman. Kultūros semiotika. – Vilnius: Baltos lankos, 2004.

A p i e   a u t o r ę   i r   j o s   k ū r y b ą :
Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. – p. 338.
Daugirdaitė, Solveiga. Intelektualinė biografija, arba Gyvas, kontraversiškas, kandus. – Dialogas. – 2002 birželio 7, p. 8.
Satkauskytė, Dalia. Bandymas aprašyti Tomą Venclovą. – Metai. – 2002, Nr. 8–9, p. 179–181.
Jonynas, Vytautas Aleksandras. Pagal jį pasaulyje vertinama lietuvių kultūra. – Akiračiai. – 2003, Nr. 3, p. 6–8.
Katkus, Laurynas. Donata Mitaitė. Tomas Venclova: biografijos ir kultūros ženklai. – literatūra.lt – 2004 06 24.
Давидов, Даниил. Поэт – медиатор. – Библио Глобус. – 2005, № 6, с. 64.
Non-fiction c Кирой Долининой.