Atgal

Miškinis Antanas

Antanas Miškinis – poetas, prozininkas, vertėjas.
Gimė 1905 02 11 Juknėnuose (Utenos r.), mirė 1983 12 16 Vilniuje.
Mokėsi Kauno „Aušros” g-joje, 1934 baigė VDU Humanitarinių mokslų f-tą. 1932–42 mokytojavo, 1936–40 buvo radiofono literatūrinių laidų vedėju. Organizavo LRD laikr. Literatūros naujienos išleidimą, dalyvavo Pjūvio, Naujosios Romuvos žurnaluose. Rašė Vaire, Lietuvos aide, Ūkininko patarėjuje, Akademike, Trimite, Karyje, Šviesos keliuose, Žiburėlyje. 1944 priklausė partizanų „Tauro” apygardai, redagavo Laisvės žvalgo laikraštį. 1948 suimtas, kalintas Mordovijos, Olžeraso, Omsko lageriuose.

Bibliografija:
Varnos prie plento: eilėraščiai. – Kaunas: Sakalas, 1935.
Keturi miestai: 6 poemos apie Lietuvą. – Kaunas, 1938.
Eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
Arti prie žemės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965.
Svajonė ir maištas: devynių giesmių lyrinė poema: apie J. Janonį. – Vilnius: Vaga, 1967.
Dienoraštis, 1965-1971: devintoji poezijos knyga. – Vilnius: Vaga, 1972.
Iš drobių rašto: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1975.
Žaliaduonių gegužė: pasakojimai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Ant Ligajo ežero krašto: poezija. – Vilnius: Vaga, 1980.
Klevai prie kelio: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Po saulės klevais: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1986.
Sulaužyti kryžiai: eilėraščiai, laiškai. Atsiminimai apie A. Miškinį / sudarė Vytautas Jakelaitis. – Vilnius : Vaga, 1989.
Sidabro nuotrupa: eilėraščiai. – Kaunas: Šviesa, 1994.
Rinktiniai raštai. – Vilnius: Vaga, 1991-1996. – 3 t.
100 eilėraščių. – Utena: Kintava, 2005.
Poezija / Antanas Miškinis. – Vilnius: Žaltvykslė, 2005.

Apdovanojimai:
1978 m. Žemaitės literatūrinė premija už knygą Žaliaduonių gegužė.
1981 m. „Poezijos pavasario” laureatas.