/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Mikutavičius Ričardas

Ričardas Mikutavičius – poetas.

Gimė 1935 02 26 Kaune.
Mirė 1998 07 01 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Mokėsi Kauno 15-oje pradinėje mokykloje, ketvirtojoje berniukų gimnazijoje. 1953 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1958 m. įšventintas į kunigus. 1963 m. apgynė disertaciją teologijos licenciato moksliniam laipsniui. Kunigavimo pradžia – Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Vėliau dirbo Tauragėje, Eržvilke, Kelmėje, Panevėžiuke, Žeimelyje, Seredžiuje, Tytuvėnuose, Babtuose. Tytuvėnuose, pačiu „brandaus socializmo“ periodu (aštuntasis–devintasis XX a. dešimtmečiai) R. Mikutavičius bažnyčioje įkūrė literatūrinį stendą, kuriame buvo skelbiama Bernardo Brazdžionio, kitų išeivijos poetų poezija, Antano Maceinos filosofija, paties kunigo poezijos bandymai. Tytuvėnuose išryškėjo ir R. Mikutavičiaus trauka kolekcionavimui, meno vertybėms. Nuo 1989 m. kunigavo Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje, ją rekonstravo, iki 1994 m. gyveno J. Tumo-Vaižganto bute. 1993–1996 m. buvo Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios rektorius. Tuo metu bažnyčia buvo suremontuota, atnaujintas interjeras. Ji tapo dvasinės ir kultūrinės traukos objektu. Dėstė filosofines disciplinas Kauno medicinos universitete, skatino Klinikų koplyčios atidarymą, buvo jos kapelionas; čia organizuodavo Advento vakarus, puoselėjo Vaižganto dvasią. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje ėjo kapeliono pareigas (Akademijos miestelis – paskutinė kunigavimo vieta). Pagyvėjo visos bendruomenės dvasinis gyvenimas, pradėta LŽŪU koplyčios rekonstrukcija. Kunigas planavo pastatyti naują bažnyčią prie automagistralės Via Baltica. Jo energijos ir darbštumo dėka buvo atnaujinta 14 Lietuvos bažnyčių.  Eilėraščius pradėjo skelbti 1982 m. žurnale „Aidai“. Eseistinių, teologinių, filosofinių straipsnių autorius. R. Mikutavičius sukaupė turtingą meno kūrinių kolekciją, dėl kurios nusikaltėlių buvo apiplėštas ir žiauriai nužudytas. 1998 m. birželio 30 d. tapo smurto auka, buvo pavogta ir jo įgyta vertinga meno dirbinių kolekcija, kurios dalis ir tarptautinėmis pastangomis yra surasta. Dalis kolekcijos saugoma Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, kai kurie kunigo asmeniniai daiktai artimųjų sprendimu atiteko Maironio lietuvių literatūros muziejui.

Išleistas katalogas „Ričardo Mikutavičiaus kolekcija: Europos dailė“ (Vilnius, 1996), Viktoro Rudžiansko etiudų knyga „Gyvenęs ir mūsų gyvenimus“ (Kaunas, 2003) bei „Ričardo Mikutavičiaus (1935–1998) bibliografinė rodyklė“ (Kaunas, 2008). 2004 m. vasario 27 d. prie namo Laisvės alėjoje, kuriame paskutiniuosius gyvenimo metus praleido kunigas, atidengta paminklinė lenta (skulpt. Arūnas Sakalauskas). 2005 m. vasario 27 d. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje atidengta paminklinė lenta (skulpt. Vladas Žuklys). A. Stulginskio universiteto koplyčioje įrengtas R. Mikutavičiaus bareljefas (skulpt. Algimantas Šlapikas). Kunigo, poeto, kolekcionieriaus Ričardo Mikutavičiaus atminimui taip pat sukurtas videofilmas „Žmogaus kelio mąstymas“ (filmo autoriai: Petras Palilionis, Antanas Budrys, Petras Garnys… [et al.]; dailininkas Dainius Kairaitis. – Kaunas: Kauno televizija, 2008.) 2008 m. nauja miesto gatvė pavadinta R. Mikutavičiaus vardu.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1992 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Kad Lietuva neišsivaikščiotų: eilėraščiai. – Čikaga, 1989.
Poterių upė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990.
Šviesos spalvos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1992.
Žaizdos metafizika: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1995; 1999.
Spindintis virš mūsų: poema. – Kaunas: Santara, 1998.
Mirties vilties veidai: dvylika paskyrimų išėjusiems: eilėraščiai (audiokasetė kartu su G. Kuprevičiumi). – Kaunas: Santara, 1998.
Prisikėlimas. 1997–1998 metų pamokslų fragmentai. – Kaunas: Santara, 1999.
Viršūnių paukštis: tautos dainiui prelatui Maironiui penkiasdešimties metų mirties sukaktį minint, 1862–1932–1982: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2002.
Kryžiaus kelio mąstymas: eilėraščiai. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2004.
Kataliko pasaulėžiūros atsinaujinimo keliu. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2005.
Kad Lietuva neišsivaikščiotų. I tomas: eilėraščiai. – Kaunas: Arx Baltica, 2008.
Kad Lietuva neišsivaikščiotų. II tomas: eilėraščiai, teologinis traktatas. – Kaunas: Arx Baltica, 2008.
Kad Lietuva neišsivaikščiotų. III tomas: mažosios poemos, eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Dievo ir savęs link…: kunigo Ričardo Mikutavičiaus pamokslai ir mintys, 1994–1998 metai (sudarytoja Birutė Vaišnienė). – Kaunas: Lututė, 2018.

S u d a r ė :

Dieve, myliu tave: maldynas. – Čikaga, Ilinojus: s.n., 1980; – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1991.

A p d o v a n o j i m a i :

1991 m. už humanitarinę veiklą apdovanotas Izraelio vyriausybės premija.
1992 m. už publicistinę veiklą apdovanotas Prano Dovydaičio premija.
1992, 1994, 1995, 1996 m. išrinktas populiariausiu Kauno miesto žmogumi.
1993 m. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu.
2000 m. suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Kunigas Ričardas Mikutavičius. Kad Lietuva neišsivaikščiotų (1999), dokumentinis filmas / Youtube.com
Kunigo Ričardo Mikutavičiaus nužudymo istorija – 2010, vaizdo įrašas / Youtube.com
Prof. Povilas Domeika. Kun. Ričardo Mikutavičiaus 80-mečiui atminti / XXIamzius.lt, 2015 02 20
Viktė Jacytė „Spindintis virš mūsų“: kunigo Ričardo Mikutavičiaus poezija / Tautosatmintis.weebly.com, 2017 09 18