/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Mikuta Algimantas

Algimantas Mikuta. Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Algimantas Mikuta – poetas, vertėjas.

Gimė 1943 05 13 Mažeikiuose.

1960–1964 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas), 1964–1965 m. dirbo Kazachijos statybų mechaninėse dirbtuvėse, 1965–1967 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete. 1967–1972 m. žurnalo „Nemunas“ literatūros skyriaus vedėjas. 1972–1982 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus literatūrinis konsultantas, 1982–1988 m. atsakingasis sekretorius. 1991–2004 m. žurnalo „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1966 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Gėlės braižykloje: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Spektras: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965.
Paukščių žemė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1968.
Ašmenys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1970.
Mūsų automobiliai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Šiandien piešiame žaibus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1973.
Švytuoklė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Žalios vyšnios: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Apuoko valanda: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Juodasis pėstininkas: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 1998.
Aštuoneiliai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Palubinskas ir Pažemeckas: satyra. – Kaunas: Žurnalo „Nemunas“ leidybinė grupė, 2003.
Šeško šokis: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Rinktiniai eilėraščiai. Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Kompostas. Dešimties metų (1996–2005) užrašai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Veranda: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber. 2010.
Povilas Pažemeckas. Blakutės: aforizmai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2012.
Keltininkas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Gyvenau be laikrodžio: poezija. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.
Mėnulio peilis: prisiminimai ir apmąstymai. – Vilnius: Homo liber, 2016.
Kelias į Laumes: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2017.
Septynios širšės: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Iš languotų sąsiuvinių: dešimties metų (2011-2020) užrašai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2023.
Paukšteliai laksto pažemiais: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2023.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s :

R. Gamzatovas. Mano Dagestanas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
G. Markovas. Sibiras: romanas. – Vilnius: Vaga, 1979.
O. Suleimenovas. Sakalai virš smėlynų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
K. Paustovskis. Ištvinusios upės: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1981.
M. Bulgakovas. Meistras ir Margarita: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985, 1996; Trigrama, 2004, 2017; Jotema, 2014.
Č. Aitmatovas. Ešafotas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1988.
B. Pasternakas. Daktaras Živaga: romanas. – Vilnius: Vaga, 1991; Alma littera, 2007; Kaunas: Jotema, 2014.
M. Bulgakovas. Moljeras: biografinė apybraiža. – Vilnius: Vyturys, 1991.
L. Tolstojus. Gyvenimo kelias: religinė filosofija. – Kaunas: Trigrama, 2013.
S. Aleksijevič. Cinko berniukai: dokumentinė grožinė kronika. – Vilnius: Alma littera, 2017.

V e r t i m a i  i š  į v a i r i ų  k a l b ų :

Poetų pasjansas: įvairių Europos ir Azijos poetų eilėraščių rinktinė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2016.

A p d o v a n o j i m a i:

1979 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.
1995 m. Kauno dienos prizas už geriausią tikrovės atspindėjimą poezijoje („Poezijos pavasaris“, 1995).
2003 m. Salomėjos Nėries prizas už poezijos knygą „Aštuoneiliai“.
2003 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis.
2011 m. Lietuvos vyriausybės kultūros ir meno premija.
2013 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už eilėraščių rinkinį „Keltininkas“, L. Tolstojaus religinės filosofijos ir etinės minties knygos „Gyvenimo kelias“ vertimą bei populiarių dainų tekstus.
2013 m. Kauno miesto savivaldybės II laipsnio Santakos garbės ženklas.
2015 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už poezijos rinktinę „Gyvenau be laikrodžio“.
2015 m. Bernardo Brazdžionio literatūros premija už poezijos knygą „Keltininkas“.
2018 m. Dionizo Poškos premija už eilėraščių knygą „Kelias į Laumes“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2017).
2018 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis už indėlį į Lietuvos kultūrą ir Kauno miesto garsinimą.
2022 m. Kauno miesto kultūros ir meno premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Algimantas Mikuta. Šaknys ir lapai / Tekstai.lt („Nemunas“, 2007 09 13)
A. Mikuta: „Kuklių ir padorių žmonių daugiau nei „falšyvų“ / Lrytas.lt, 2015 01 09
V. Milkova. Poetas A. Mikuta bando įveikti didžiausią menų priešą / Kauno.diena.lt, 2015 04 11

T e k s t a i :

Algimanto Mikutos tekstai svetainėje tekstai.lt
Algimantas Mikuta, du eilėraščiai, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2015 01 06
Algimantas Mikuta. Penketas eilėraščių iš spaudai ruošiamos knygos „Kelias į Laumes“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 03 14
Algimantas Mikuta. Ištrauka iš knygos „Mėnulio peilis“ (Vilnius: Homo liber, 2016), vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 10 24
Algimantas Mikuta. Eilėraščiai / Zurnalasmetai.lt, 2017 Nr. 4
Algimantas Mikuta. Eilėraščiai iš būsimos knygos „Septynios širšės“ / Kaunorasytojai.lt, 2018 04 16
Algimantas Mikuta. „Toptelėjo galvon…“ I dalis / Kaunorasytojai.lt, 2018 09 21
Algimantas Mikuta. „Toptelėjo galvon…“ II dalis / Kaunorasytojai.lt, 2018 10 09
Algimantas Mikuta. „Toptelėjo galvon…“ III dalis / Kaunorasytojai.lt, 2020 04 08
Algimantas Mikuta. Eilėraščiai / Zurnalasmetai.lt, 2020 Nr. 5–6.