/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Mikelinskas Jonas

Jonas Mikelinskas – prozininkas.
Gimė 1922 05 06 Žadeikėliuose, Pasvalio rajone. Mirė 2015 01 25 Vilniuje.
Būdamas moksleiviu priklausė ateitininkų organizacijai. Iš Pasvalio gimnazijos 1942–1943 m. paimtas darbams Vokietijoje. 1952 m. Vilniaus universitete baigė prancūzų kalbą ir literatūrą. 1944–1947 m. mokytojavo Saločių progimnazijoje, 1952–1954 m. – Onuškio vidurinėje mokykloje. 1953–1962 m. dirbo Švietimo ministerijos inspektoriumi, 1963–1968 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos prozos konsultantas. Kūrybos išversta į čekų, estų, latvių, rusų, ukrainų kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1960 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Senis po laikrodžiu: novelės. – Vilnius: Vaga, 1960.
Ir vėl mažasis: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1962.
Šiltos rankos: novelės. – Vilnius: Vaga, 1962.
Vandens nešėja: romanas. – Vilnius: Vaga, 1964.
Pažinai tu jį?: novelės. – 1963.
Žiupsnis smėlio: novelės. – Vilnius: Vaga, 1965, 1982.
O laikrodis eina: romanas. – Vilnius: Vaga, 1966.
Lakštingala – pilkas paukštis: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1969.
Rugpjūčio naktį: apsakymų rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1971.
Anonimas: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1976.
Laukinė obelis: apysaka. – Vilnius: Vaga,1976.
Genys yra margas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
Už horizonto – laisvė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1978.
Nepalaidotos dienos: miniatiūra. – Vilnius: Vaga, 1985.
Juodųjų eglių šalis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1988; Žaltvykslė, 2006.
Kur lygūs laukai: romanas, 2 dalys. – Vilnius: Vaga, 1981, 1987.
Paskutinė korta: apsakymų rinkinys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993.
Nepagirtas tarp moterų: romanas. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993.
Kelionė į Delfus: kritikos ir publicistikos straipsniai. – Vilnius: Vaga, 1994.
Žmogaus esmė: apsakymai ir miniatiūros. – Vilnius: Žuvėdra, 2001.
Ave, Libertas!…: publicistika. – Vilnius: Regnum fondas, 2001.
Žmogus ir jo legenda: apmąstymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Kada Kodėl taps Todėl?: holokaustas be politikos ir komercijos. – Vilnius: Mintis, 2004.
Pasaulis pats sau: miniatiūros. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2004.
Kodėl yra taip, kaip yra?: publicistika, eseistika ir beletristika. – Vilnius: Mintis, 2006.
Čia ir dabar: epistolinis politinis romanas. – Vilnius: Vaga, 2006.
Proza (parengė A. Iešmantaitė). – Vilnius: Žaltvykslė, 2006.
Mūsų emocijų vagis: apysakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Niurnbergo šešėlyje: publicistika. – Vilnius: Mintis, 2009.
Dinozauro ausyje: apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Temidė ir Niurnbergo sindromas: eseistika, publicistika, pokalbiai ir dar šis tas. – Vilnius: Mintis, 2015.

V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
J. Echenoz. Aukštos blondinės: romanas. – Vilnius: Vaga, 2005.
J. Echenoz. Pianistas: romanas. – Vilnius: Vaga, 2006.

A p d o v a n o j i m a i :
1982 m. Lietuvos SSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.
1983 m. Lietuvos SSR valstybinė premija už romaną „Kur lygūs laukai“.
1986 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už prozos rinkinį „Nepalaidotos dienos“.
1989 m. Juozo Paukštelio premija už romaną „Juodųjų eglių šalis“.
2002 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
2004 m. Literatūrinė „Varpų“ premija.
2007 m. Juozo Tumo-Vaižganto premija už knygą „Kodėl yra taip, kaip yra“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
A. Musteikis. Jonas Mikelinskas. Rašė ir ėjo / Lietuvos žinios, 2015 01 27
Jonas Mikelinskas svetainėje šaltiniai.info