/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Mikalauskienė Ona

Ona Mikalauskienė – poetė.
Gimė 1926 07 20 Margavoje, Marijampolės rajone. Mirė 2017 01 15
1940–1946 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas). Nuo 1952 m. gyvena Joniškyje. Dirbo Joniškio žemės ūkio bendrovėse. Eilėraščius rašyti pradėjo mokykloje, pirmoji publikacija spaudoje pasirodė 1954 m. Aktyvi Joniškio literatų klubo „Audruvė“ narė.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1998 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Laiko prisilietimas: eilėraščiai. – Šiauliai: Delta, 1993.
Baltųjų debesų lietus: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės Delta, 1994.
Glostymas sutemomis: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės Delta, 1996.
Pažadintas riksmas: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės Delta, 1997.
Šešėlių apeigos: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės Delta, 1998.
Naktipiečiai sūpuoklėse: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2000.
Pašnekesiai: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2001.
Griaustinukas: ir kiti eiliuoti pasakojimai: eilėraščiai vaikams. – Šiauliai: Saulės delta, 2003.
Kur gyvena dainelė: eilėraščiai vaikams. – Šiauliai: Saulės delta, 2003.
Suartėjimai: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2003.
Linksmasis ratelis: eilėraščiai vaikams. – Šiauliai: Saulės delta, 2004.
Invokacija: poezija. – Šiauliai: Saulės delta, 2005.
Slinktys: poezija. – Šiauliai: Saulės delta, 2006.
Prisilietimai: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2008.
Būties nerimas: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2011.
Smilinėjimai: poezija. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2012.
Atskambiai: poezija. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2013.

A p d o v a n o j i m a i :
2004 m. Joniškio miesto garbės pilietės vardas.