Atgal

Matuzevičius Eugenijus

Eugenijus Matuzevičius – poetas, vertėjas.
Gimė 1917 12 24 Uriupine (Volgogrado sr., Rusija), mirė 1994 06 20 Krinčine (Pasvalio r.), palaidotas Vilniuje.
1938 baigęs Biržų gimnaziją, 1939-43 studijavo lituanistiką VDU ir VU. 1944-46 mokytojavo Joniškio progimnazijoje ir Panevėžio gimnazijoje, 1946-53 dirbo Grožinės literatūros leidykloje, 1954-59 LRS poezijos konsultantu, 1961-72 „Literatūros ir meno” redaktoriumi. Nuo 1969 meninio vertimno komisijos pirmininkas, 1970-76 LRS revizijos komisijos pirmininkas, 1976-94 valdybos narys.
Nuo 1940 m. – LRS narys.

Asmeniškai:
http://www.matuzeviciai.puslapiai.lt/

Bibliografija:
Pavasario taku: eilėraščiai. – Vilnius: LTSR valst. l-kla, 1941; 1978.
Audros paukščiai: eilėraščiai. – Kaunas: Sakalas, 1944.
Darbymečio vėliavos: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950.
Draugystės daina: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953.
Mes gyvenam prie marių. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953.
Negeski, švyturio ugnele: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
Mėnesienos krantas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965.
Vasarvidžio tolumos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1968.
Paukščių takas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1970.
Žalios metų salos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975; 1982.
Kol saulė nusileis: poezijos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1977.
Variacijos ir sugrįžimai: lyrika. – Vilnius: Vaga, 1980.
Nusilenksiu žemei: eilėraščiai. – Vilnius, 1984.
Rinktiniai raštai: poezija – 2 t. – Vilnius: Vaga: 1987.
Jau sparno nenumes: eilėraščiai. – Jonava: Dobilas, 1992.
Sugrįžimų tyla: eilėraščiai. – Vilnius: Tigris, 1994.

Vertimai iš rusų kalbos:
Aleksiejus Tolstojus. Auksinis raktelis, arba, Buratino nuotykiai: apysaka vid. amž. vaikams.  – Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1947; ANBO, 2005.
Pablo Neruda. Miškų kirtėjas tepabunda!: poema.  – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.
Arsenijus Tarkovskis. Sakmė apie gražiąją Gulajimę, karžygį Arslaną, jo seserį Altynaję, apie brolį Atajarą, apie šachą Nadirą ir chaną Šurtaršą.  – Vilnius, 1962.
N. Hikmetas. Romantika: romanas.  – Vilnius: Vaga, 1964.
Maksimas Gorkis. Vaikystė.  – Vilnius: Vaga, 1968.
Maksimas Gorkis. Žmonėse.  – Vilnius: Vaga, 1969.
Šota Rustavelis. Karžygys tigro kailiu.  – Vilnius: Vaga, 1971.
Anatolijus Nepokupnas. Baltai slavų giminaičiai.  – Vilnius: Mokslas, 1983.
Šarlis De Kosteras. Legenda apie Ulenšpygelį ir Lamę Gudzaką ir apie jų nuotykius, drąsius, linksmus, šlovingus, Flandrijos šaly bei kitur.  – Vilnius: Vaga, 1989.

Vertimai iš latvių kalbos:
A. Brigaderė. Nykštukas: 7 pav. pjesė latvių liaudies pasakų motyvais.  – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958.
J. Rainis. Aukso žirgas: penkių veiksmų saulėgrąžos šventės pasaka. – Vilnius: Vaga, 1964.

Išvertė Michailo Lermontovo „Bėglį”, Aleksandro Puškino „Grafą Nuliną”, „Kaukazo belaisvį”, J. Abašidzės, V. Lugovskojaus, Adomo Mickevičiaus kūrinių.

Sudarė:
Mylimoms sesėms: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė gožinės literatūros leidykla, 1954.
F. Šileris. Poezija.  – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Janka Kupala. Mano dalia: poezijos rinktinė.  – Vilnius: Vaga, 1982.
Vytautas Mačernis. Poezija. – Vilnius: Valst. leidybos centras, 1993.

Parengė:
Kazys Inčiūra. Beržai už sodo: dramaturgija, apsakymai, atsiminimai.  – Vilnius: Vaga, 1985.
Kazys Inčiūra. Eglės žiedas.  – Vilnius: Vyturys, 1985.
Vytautas Mačernis: konferencijos medžiaga. – Plungė: Plungės raj. kultūros sk., 1993.

Knygos rusų kalba:
Ни гасни, огонь маяка: Стихи / Эугениюс Матузявичюс. – Москва: Советский писатель, 1962.
Лунный берег: Стихи / Эугениюс Матузявичюс. – Москва: Советский писатель, 1972.
Крылья над морем: Избранные стихотворения / Эугениюс Матузявичюс. – Москва: Художественная литература, 1976.
Утренняя белизна: Кн. лирики / Эугениюс Матузявичюс. – Москва: Сов. писатель, 1985.
Зеленые острова: стихи / Эугениюс Матузявичюс. – Вильнюс: Vaga, 1986.

Knygos baltarusių kalba:
Просiцца ў песню мора: вершы / Эўгенiюс Матузявiчус. – Мiнск: Беларусь, 1965.

Knygos ukrainiečių kalba:
Бıля Балтики синьої: поезıı / Єугенıус Матузявıчюс. – Київ: Радянський письменник, 1977.

Apdovanojimai:
1971 m. „Poezijos pavasario” laureatas.
1977 m. Lietuvos valstybinė premija, už poezijos rinkinį „Žalios metų salos”.
1977 m. LTSR nusipelnęs meno veikėjas.
1986 m. UTSR nusipelnęs kultūros darbuotojas.

versti tekstai:
http://www.efn.org/~valdas/matuzevicius.html