/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Markevičienė Žaneta Ona

Žaneta Ona Markevičienė – vertėja.
Gimė 1939 09 28 Vidiškiuose, Ukmergės rajone.
1962 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1962–1964 m. dirbo mokytoja Šilavoto, Siponių mokyklose Prienų rajone. Nuo 1964 m. dirbo Vilniaus pedagoginio instituto dėstytoja, nuo 1974 m. docentė. 1970 m. filologijos mokslų kandidatė. Skaitė dialektologijos, istorinės gramatikos, latvių kalbos, lyginamosios kalbotyros kursus. Paskelbė straipsnių „Baltistikoje“, „Kalbotyroje“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Lietuvių kalbos keliakamieniai daiktavardžiai (kartu su V. Grinaveckiu). – Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 1994.
Aukštaičių tarmių tekstai, 2 dalys. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999–2001.
Latvių kalba: mokomoji knyga. – Vilnius: Edukologija, 2012.
Vidiškių šnektos žodynas (kartu su A. Markevičiumi). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Indų novelės. – Vilnius: Vaga, 1988.
Indų apysakos. – Vilnius: Vaga, 1993.
Lietuvių kalbos tarmės: kartografija (kartu su V. Kavaliausku). – Vilnius: Briedis, 2004, 2005.
Širvintiškių tekstai (kartu su V. Markevičiumi, A. Markevičiumi). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.
Rytų aukštaičiai anykštėnai: mokomoji knyga (kartu su A. Markevičiumi, V. Saliene). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013.

V e r t i m a i   i š   h i n d i   k a l b o s :
A. Upendranathas. Griūvančios sienos: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
Šanis. Juodas vanduo: romanas. – Vilnius: Vaga, 1978.
Jašpalas. Amita: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981.
I. Džošis. Paukštis be gūžtos: romanas. – Vilnius: Vaga, 1984.

V e r t i m a i   i š   l a t v i ų   k a l b o s :
Mitologijos enciklopedija: pasaulio tautų mitologinės būtybės ir vaizdiniai, T. 2 (kartu su kitais). – Vilnius: Vaga, 1999.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
D. Valentukevičienė. Kalbininkė iš Dievo malonės / Bernardinai.lt, 2014 10 22