/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Marcinkus Juozas

Juozas Marcinkus – prozininkas, poetas.
Gimė 1928.11.22 Klibaliuose (Kelmės r.). Mirė 2004.05.17 Klaipėdoje.
Žemaitijoje augančiam paaugliui 1941-aisiais karo sprogmuo nutraukė dešinės rankos plaštaką, atėmė regėjimą. Nuo 1947 metų jis mokėsi Kaune, aklųjų internate. Vėliau, dirbdamas telefonininku, baigė vakarinę vidurinę mokyklą, o 1976 m. neakivaizdiniu būdu – Šiaulių pedagoginį institutą. Dirbo Aklųjų draugijos Klaipėdos gamybinio mokymo kombinato direktorium, suaugusiųjų aklųjų mokyklos mokytoju, LASS bibliotekos vyr. bibliotekininku, vadovavo „Eldijos” leidyklai. Nuo 1979 m. – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Garbės narys.
Nuo 1991 m. – LRS narys.

Bibliografija:
Širdies kaitra: iš atsiminimų apie poetą A. Jonyną. – Vilnius: Vaga, 1986.
Tą vasarą: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1986.
Ieškojimų ir kūrybos kely. – Vilnius: Lietuvos aklųjų draugija, 1989.
Rudžius: apsakymai, apysakos. – Klaipėda: Eldija, 1991.
Juodieji gandrai: novelės vaikams. – Klaipėda: Eldija, 1992.
Trumpos šnekos: aforistinės mintys ir miniatiūros. – Klaipėda: Eldija, 1993.
Kur pūčiau beržinę tošį: eilėraščiai. – Klaipėda: Eldija, 1994.
Darbas – gyvenimo prasmė: straipsnių, pasisakymų ir pranešimų rinktinė. – Klaipėda: Eldija, 1995.
Gali netikėt…: apsakymai ir apysaka. – Klaipėda: Eldija, 1996.
Kaip deganti saulė: apysaka. – Kaunas: Naujasis lankas, 1997.
Gyvenimas – lyg mėnulio fazės: literatūrinis fotoalbumas. – Klaipėda: Eldija, 1998.
Menu juos: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
O žemė krūpčiojo…: novelės ir apysaka. – Klaipėda : Eldija, 1998.
Taigi, šitaip…: minčių pabiros, literatūrinės miniatiūros ir humoreskos. – Klaipėda: Eldija, 1999.
Ten, kur tėviškė kuprota: rinktinė, 1950-2000. – Klaipėda: Eldija, 2000.
Nedylantys gyvenimo slenksčiai: apysaka. – Klaipėda: Eldija, 2001.
Nulingavę metai: prisiminimai, parašyti remiantis dokumentine ir istorine medžiaga, Klaipėda, 1959-2001. – Klaipėda: Eldija, 2001.
Ne visi išeina…: apysakos. – Klaipėda: Eldija, 2002.
Adomo sūnus: apysakų ir novelių rinktinė. – Klaipėda: Eldija, 2003.

Neregių ir silpnai matančių orientavimasis gamybinėje ir gyvenamojoje aplinkoje: mokslinė studija. – Klaipėda: Eldija, 2000.

Sudarė ir parengė:
Antano Jonyno laiškai. – Vilnius: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos leidykla „Versmė”, 1990.
A. Jonynas amžininkų prisiminimuose. – Klaipėda: Eldija, 1993.
Salys Šemerys. Žmonės mano gyvenime: prisiminimai. – Klaipėda: Eldija, 1997.
Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė, 1933-1998: metraštis, prisiminimai / kartu su Kazimieru Garaliu. – Klaipėda: Eldija, 1998.
Gyvenimo kelyje: Klaipėdos miesto neįgaliųjų žmonių kūrybos antologija. – Klaipėda: Eldija, 1999.

Apdovanojimai:
1993 m. Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už novelių rinkinį vaikams Juodieji gandrai.
1996 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.