/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gamzajevas Mahiras

Mahiras Gamzajevas – vertėjas, literatūrologas.

Gimė 1958 m. kovo 8 d. Azerbaidžane, Kuboje.

1975-1983 m. studijavo Azerbaidžaniečių filologiją Baku valstybiniame universitete, 1984-1989 m. atliko aspirantūrą Vilniaus valstybiniame universitete. Literatūrinio darbo pradžia – Komparatyvistinė literatūrologija. „Monografija apie literatūrinius ryšius“. Vilnius, „Literatūra ir menas“, 1980 m. balandžio 12 d., Nr. 15. 1994-2007 m. ėjo Vilniaus knygos draugijos pirmininko pareigas, o nuo 1988 m. iki šiol yra Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas. Tautinių bendrijų tarybos prie Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys.

Rašo azerbaidžaniečių, lietuvių, rusų kalbomis. Nuo 2006 m. – Azerbaidžano rašytojų sąjungos narys. Nuo 2016 m. – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys. Nuo 2021 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

B i b l i o g r a f i j a:

Alfonsas Maldonis. Motinos vaikšto po žemę: eilėraščių rinkinys. – azerbaidžaniečių k., kolektyvinis vertimas, – Baku, Azerbaidžano rašytojų sąjungos leidykla Yazıçı, 1987.
Pasakų tiltai: estų, latvių ir lietuvių pasakos. Lietuvių liaudies pasaka Eglė žalčių karalienė: tautosaka. – azerbaidžaniečių k., kolektyvinis vertimas, – Vilnius, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, UAB Kopa, 2005.
Eglė žalčių karalienė: tautosaka, – azerbaidžaniečių k., vertimas, – Vilnius, Kronta, 2008 m.
Vincas Krėvė. Azerstano šalis (Rytų pasakos): proza. – azerbaidžaniečių k., vertimas, – Azerbaidžano rašytojų sąjungos leidykla, 2010 m.
Vincas Krėvė. Azerstano šalis (Rytų pasakos): proza. – azerbaidžaniečių k., vertimas, – Baku, leidykla Prlaq Imzalar, 2015 m.
Ramizas Mehdijevas. Azerbaidžano praeities netektys ir ateities vizijos: istorija, kultūrologija. – vertimas į lietuvių k. drauge su E. Ratkuviene, – Vilnius, UAB BALTO print, 2015 m.
Džalilas Mamedguluzadė. Nerimas: apsakymai ir pjesė, – vertimas į lietuvių k. drauge su Irena Aleksaite, – Vilnius, UAB Standartų spaustuvė, 2016 m.
Elčinas Huseinbeili. Pilkojo asilo laiškai: apsakymų rinkinys. – vertimas į lietuvių k. drauge su Halina Kobeckaite, – Vilnius, UAB BALTO print, 2017 m.
Dede Gorgudo sakmės Baltijos tautų kalbomis: komparatyvistinė literatūrologija. – azerbaidžaniečių k., – Baku, leidykla Elm və təhsil, 2017 m.
Vilnius-Baku. Kultūrų tiltai ir dialogo meridianai: komparatyvistinė literatūrologija, kultūrologija. – lietuvių k., – Vilnius, leidykla Žara, 2020 m.

Azerbaidžianiečių ir Baltijos tautų kultūriniai ryšiai. (XIX-XIX amžiai): mokslinių straipsnių rinkinys. – azerbaidžaniečių k., – Vilnius, Azerbaidžano Respublikos Ambasada Lietuvoje, 2022 m. 

A p d o v a n o j i m a i:

2004 m. apdovanotas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV Garbės sidabro ženklu „Už nuopelnus”.
2006 m. Azerbaidžano Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas Valstybės medaliu „Tereggi”.
2006 m. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” medaliu.
2009 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos vardo tūkstantmečio medaliu „Lietuva 1009–2009“
2011 m. Azerbaidžano Respublikos Prezidento dekretu suteiktas „Azerbaidžano nusipelniusio žurnalisto“ garbės vardas.
2021 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.