/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Mačiukevičius Jonas

Jonas Mačiukevičius – poetas, prozininkas.
Gimė 1939 08 17 Ginaičiuose, Raseinių rajone. Mirė 2021 10 20
Mokėsi Betygalos vidurinėje mokykloje, dėl ligos negalėdamas jos lankyti – savarankiškai. Inicijavo Lietuvos invalidų draugiją, 1988–1991 m. buvo jos pirmininkas, 1992–1996 m. Lietuvos invalidų tarybos prie Vyriausybės pirmininkas. 1990 m. kartu su Juozu Nekrošiumi ir Juozu Šapoka įsteigė „Bičiulystę“, oficialų neįgaliųjų gyvenimą atspindintį savaitraštį. Parašė įvairių žanrų knygų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje. Pagal jo žodžius kompozitorius Benjaminas Gorbulskis parašė operetę „Adomas nenori būti Adomu“ (pastatyta 1982 m.), kompozitorius Rimvydas Racevičius sukūrė oratoriją „Septynios giesmės apie gyvenimo medį“ (1985 m.).
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1971 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Laikrodžiai nesustoja: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1968, 1974; Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, 2005.
Kraujo analizė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1969.
Rojaus kampelis: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1971.
Trys pirštai: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1973.
Penktoji pražanga: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1973.
Nematomas smuikas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Bučiuoju Žalį: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
Ir gyvenimas, ir žygdarbis: publicistika. – Vilnius: Mintis, 1977.
Mingaudas didysis – Mingaudas mažasis: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1978.
Aforizmai: Žmogus yra beribis, rengėjas. – Vilnius: Vaga, 1978 m.
Apie tave ir tau: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Ištakos: publicistika. – Vilnius: Mintis, 1980.
Šimtosios vasaros pradžia: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1981.
Gaisras tik tarp kitko: satyra. – Vilnius: Vaga, 1982.
Laimę pažinęs: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Jūsų ir mūsų kraujas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985.
Visam gyvenimui: apysakos. – Vilnius: Vyturys,1986.
Sielos vibracija: apysaka. – Vilnius: Periodika, 1988.
Neprašau gyvenimų dviejų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Kažkas turėtų būti: apysakos. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Laiškai mirusiai motinai: esė. – Vilnius: Vaiva, 1995.
Sugrįžimai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
Atlantos karštis: publicistika. – Vilnius: Joružis, 1997.
Meilės išbandymas kasdienybe. Kvietėte gydytoją?: detektyvinė apysaka. – Vilnius: Joružis, 1997.
Detektyvas iš penktosios palatos. Susitikimas su tėvu?: detektyvinė apysaka. – Vilnius: Joružis, 1997.
Ilgas žiūrėjimas į žvaigždes: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Kita Lietuva: publicistika. – Vilnius: Joružis, 1998.
Ar aš mylėjau moterį: satyra. – Vilnius: Joružis, 1998.
Kelionė į Panevėžiuką ir atgal: satyra. – Vilnius: Joružis, 1998.
Gaisras tik tarp kitko, arba Linksmas Algio Žiūraičio pasakojimas apie savo pirmąjį išaiškintą nusikaltimą jam dar dirbant rajono prokuratūroje: detektyvinė apysaka. – Vilnius: Joružis, 1998.
Kažkas: detektyvinė apysaka. – Vilnius: Joružis, 1998.
Laiškai mylimoms moterims: esė. – Vilnius: Naujoji Rosma, 2000.
Ančiukas Krypčiukas: pasaka. – Vilnius: Naujoji Rosma, 2000.
Barbora. – Vilnius: Rosma, 2002.
Gyveno kartą berniukas, arba Juokiasi tik paskutinis: kalambūrai. – Marijampolė: Ramona, 2002.
Ką gyvenimas skyrė: proza, poezija. – Vilnius: Rosma, 2003.
Palangos reabilitacijos ligoninė: čia sugrįžta viltis (kartu su J. Oleka, A. Poškumi ir kt.). – Klaipėda: Eglės leidykla, 2004.
Kas mes šiame pasaulyje be vienas kito…: meilės lyrika (sud. Julius Jasaitis). – Vilnius: Žuvėdra, 2004.
Peršauta kepurė: detektyvų rinktinė. – Vilnius: Rosma, 2004.
Birutė: pasaka. – Vilnius: Vaga, 2006.
Porcija: meilė lovoje: romanas. – Vilnius: Vaga, 2007.
Legenda apie legendą. – Vilnius: Versus aureus, 2009.
Mes ir ligoninė: dokumentinė publicistika: skiriama Palangos reabilitacijos ligoninės dvidešimtmečiui pažymėti. – Vilnius: Versus aureus, 2011.
Bacilos galas: poemėlė vaikams. – Vilnius: Versus aureus, 2011.
Bitė Maja: 3 pjesės vaikams. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2013.
Rozalijus sugrįžo: eiliuota poemėlė vaikams. – Vilnius: Versus aureus, 2014.

S u d a r ė :
Kai tylos per daug: kurčiųjų kūrybos almanachas. – Vilnius: Andrena, 2004.
J. Jasaitytė. Jei pašaukei, tai vesk…: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2010.

K n y g o s   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :
Часы не останавливаются: повесть. – Москва: Молодая гвардия, 1971.
Где живут боги: повесть. – Москва: Сов. писатель, 1981.
Где живут боги: повесть: пер. с лит. Д. Кыйв – Москва: Сов. писатель, 1981.
Ваша и наша кровь: роман. – Москва: Молодая гвардия, 1989.
Pulksteņi neapstājas. No lietuviešu valodas tulkojis Alfons Sukovskis. – Rīgā: Liesma, 1973.
Kell ei jää seisma; Jutustus. Leedu keelest tõlkinud V. Strikaitienė. – Tallinn: Eesti raamat, 1974.
Trzy palce. Przeł. Małgorzata Leczycka. – Warszawa: Krajowa agencja wydawnicza, 1979.

A p d o v a n o j i m a i :
1964 m. LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo Garbės raštas.
1969 m. Lietuvos Lenino komjaunimo premija už knygą „Laikrodžiai nesustoja“.
1986 m. Lietuvos Valstybinė premija už oratoriją „Septynios giesmės apie gyvenimo medį“.
1990 m. Lietuvos TSR nusipelnęs kultūros veikėjas.
2000 m. knyga „Ančiukas Krypčiukas“ – reikšmingiausia metų knyga (Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius).
2008 m. Vytauto Tamulaičio premija už knygą „Legenda apie legendą“.
2009 m. Gerumo žvaigždės apdovanojimas.
2014 m. ordinao „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
2015 m. Raseinių garbės piliečio vardas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Rašytojas Jonas Mačiukevičius: man reikia savo darbo stalo
Jonas Mačiukevičius: bijau, kad kelyje į pažangą, į civilizuotą ateitį nebūtume „paskutiniai pagonys“

T e k s t a i :
Jono Mačiukevičiaus kūryba svetainėje tekstai.lt