/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Macijauskienė Marija

Marija Macijauskienė. Vladimiro Beresniovo nuotrauka

Vladimiro Beresniovo nuotrauka

Marija Macijauskienė – poetė, prozininkė, eseistė.

Gimė 1930 03 11 Kaune.
Mirė 2020 05 08 Klaipėdoje. Palaidota Joniškės kapinėse.

1938–1942 m. mokėsi Pakruojo pradinėje mokykloje, 1942–1944 m. – Linkuvos gimnazijoje, 1944–1945 m. – Pakruojo progimnazijoje, 1945–1949 m. – Kauno II mergaičių gimnazijoje. 1949–1954 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1954–1958 m. dirbo žurnalo „Jaunimo gretos“ redakcijoje literatūros darbuotoja, 1958–1967 m. – laikraščio „Kauno tiesa“ redakcijos kultūros ir mokyklų skyriaus literatūros bendradarbe (kuravo ir Kauno jaunųjų rašytojų sekciją), 1967–1968 m. žurnalo „Nemunas“ redakcijos Informacijos skyriaus redaktore, 1968–1969 m. laikraščio „Gimtasis kraštas“ redakcijos literatūros darbuotoja. Nuo 1969 m. dirbo Literatūros muziejuje (dabar Maironio lietuvių literatūros muziejus), 1970–1981 m. buvo jo direktorė. M. Macijauskienės publikacijos periodikoje pasirodė 1949 metais. Pirmoji ėmė kalbėti apie V. Mačernį („Nemunas“,1967), apie S. Rerichą („Kauno tiesa“, 1960 vasara), N. Rerichą („Kauno tiesa“), P. Domšaitį („Švyturys“), J. Rimšą, M. J. Slančiauską („Gimtasis kraštas“), V. Falkenhaną („Nemunas“). Rašo esė, straipsnius, apybraižas kultūros temomis. Verčia lyriką iš latvių, rusų, armėnų kalbų. Jos pačios lyrika versta į estų, latvių, baltarusių, rusų, tadžikų kalbas. Lietuvos žurnalistų sąjungos narė – nuo 1957 m.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1983 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Gyvenimo akimirkos: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1968.
Žvaigždės: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1973.
Nematomas tiltas: esė. – Vilnius: Mintis, 1976.
Kaip laukiantis medis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Aguonų miestai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983.
Kaip drugys į žiburį: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Žaidimas su ugnimi: eilėraščiai. – Jonava: Dobilas, 1994.
Lyg anglys pelenuos…: atsiminimai. – Jonava: Dobilas, 1995.
Iš to paties žvaigždyno: atsiminimai. – Jonava: Dobilas, 1996.
Į pačią širdį: eilėraščiai. – Jonava: Dobilas, 1998.
Lyg visa Lietuva: atsiminimai. – Jonava: Dobilas, 2000.
Kaip riksmas, pabėgantis medžių viršūnėm: eilėraščių rinktinė. – Kaunas: Varpas, 2000.
Po aukštus kalnus vaikščiojau…: atsiminimai. – Jonava: Jonava, 2002.
Mūsų skaitinėliai: prozos knygelė vaikams. – Kaunas: Naujasis amžius, 2004.
Magnolija prie kelio: esė. – Kaunas: Naujasis amžius, 2005.
Žiogo kalendorius: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2006.
Liepų šešėliuos: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Žingsnis po žingsnio…: esė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2010.
Atminties kontūras: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2013.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s :

S. Lvovas. Albrechtas Diureris. Serija „Siluetai“. – Vilnius: Vaga, 1982.
Z. Aleksandrova. Atvažiavom mes į Bam’ą. – Vilnius: Vaga, 1984.

S u d a r ė :

LTSR Literatūros muziejus ir jo filialai. – Vilnius: Mintis, 1976.
Atsiminimai apie Antaną Venclovą. – Vilnius: Vaga, 1988.

A p d o v a n o j i m a i:

2014 m. UAB „Kauno spauda“ prizas už poezijos knygą „Atminties kontūras“ (festivalio „Poezijos pavasaris“ metu).
2015 m. Kauno miesto savivaldybės II laipsnio Santakos garbės ženklas.
2020 m. pasidabruotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

R. Kanopkaitė. Kultūros avilio bitė darbininkė / Delfi.lt, 2010 04 09
Alfas Pakėnas. „Marija Macijauskienė. Baltoji mūsų kultūros metraštininkė“ / Kaunorasytojai.lt, 2020 04 21

T e k s t a i:

Eilėraščiai / Tekstai.lt („Metai“, 2011 Nr. 10)
Laiko sandūrose. Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai / Tekstai.lt („Metai“, 2014 Nr. 5–6)