Atgal

Macevičius Juozas

Macevičius Juozas – poetas, vertėjas.
Gimė 1928.10.04 Joniškyje. Mirė 2011 lapkričio 17 d. Vilniuje.
1946–1949 m. studijavo VU teisę. 1959 m. baigė Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. Dirbo „Tiesos“, „Švyturio“, „Kauno tiesos“, „Literatūros ir meno“, „Pergalės“ redakcijose. 1953–1954 m. LRS Kauno filialo, 1965–1970 m. LRS valdybos sekretorius. 1976-1985 m. „Pergalės“ vyr. redaktorius.
Nuo 1956 m. – LRS narys.

B i b l i o g r a f i j a :
Pavasario žingsniai: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949.
Laiškas vadui (rinktiniai raštai su A. Jonynu): poema. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1952.
Statytojų karta: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953.
Rudens liepsnos: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.
Pavasarėjančiais arimais: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.
Mano pozicija: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Kasdieniška knyga: poezija. – Vilnius: Vaga, 1968.
Atošvaistės: poezija. – Vilnius: Vaga, 1971.
Distancija: poezija. – Vilnius: Vaga, 1972.
Šauksmas: poezija. – Vilnius: Vaga, 1975.
Suartėjimas: poezija. – Vilnius: Vaga, 1978.
Pastovios gairės: lit. kritika. – Vilnius: Vaga, 1978.
Apsaugok atmintį ir atminimą: poezija. – Vilnius: Vaga, 1981.
Neišduok: poezija. – Vilnius: Vaga, 1983.
Pirmoji diplomuotų inžinierių hidrotechnikų laida. – Kaunas: Technologija, 1997.
Iš tos nakties: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2004.

Ve r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
Aleksandras S. Neverovas. Taškentas – duonos miestas: apsakymai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1958.
V. Majakovskis. Misterija Buf; Blakė; Pirtis. – Vilnius: Vaga, 1966.
Vladimiras Majakovskis. Kas gerai ir kas blogai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1970.
Jonathan Swift. Guliveris skraidančioje saloje: apysaka. – Vilnius: Vaga, 2000.

V e r t i m a i   i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :
Piteris Abrahamsas. Vainikas Maiklui Udomui: romanas. – Vilnius: Vaga, 1971.
Joachim Friedrich. 4 1/2 draugo ir dingusi biologijos mokytoja: romanas. – Vilnius: Vaga, 1998.
Hermann Hesse. Pėteris Kamencindas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1998.
Günter Spang. Pingvinas Vilis: mandagaus Pingvino nuotykiai: apysaka. – Vilnius: Vaga, 2000.
Montenis. Apie aistras: mintys. – Vilnius: UAB „Meralas”, 2000.
Joachim Friedrich. 4 1/2 draugo ir septintojo agurko paslaptis: romanas. – Vilnius: Vaga: UAB „Vilniaus knyga”, 2002.
Casimir Paltinger. Mija ir Avelės istorija: apysakaitė. – Vilnius: Vaga, 2004.
Heinrich Harrer. Septyneri metai Tibete: mano gyvenimas prie Dalai Lamos rūmų. – Vilnius: Kronta, 2004.
Martin Baltscheit. Pinos laiškai: apysaka. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
Peter Stamm, Jutta Bauer. Kodėl mes gyvename šalia miesto. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
Allan S. Janik, Hans Veigl. Wittgensteinas Vienoje: biografinė kelionė po miestą ir jo istoriją. – Vilnius: Kronta, 2005.
Tilde Michels. Meškinas Gustavas pasakoja…: apysaka. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2006.
Andreas Schlüter. 4 lygis – vaikų miestas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2006.
Barbara Kindermann. Vasarvidžio nakties sapnas: pagal Viljamą Šekspyrą. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2006.
Barbara Kindermann. Faustas: pagal Johaną Volfgangą fon Gėtę.  – Vilnius: Gimtasis žodis, 2006.

S u d a r ė :
Sustojau ir dairaus: poetinės freskos (Sunkmetis – 7) / Vladislovas Blinstrubas. – Vilnius: Baltic Eco, 1996.
Tūkstantis li: senovės kinų išmintis. – Vilnius: Spindulys, 2005.

A p d o v a n o j i m a i :
1969 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.
Lietuvos TSR valstybinė premija už eilėraščių knygą „Kasdieniška knyga“.
1978 m. – „Tautų draugystės” ordinas už literatūrinį darbą.

N u o r o d o s :
Juozo Macevičiaus kūryba