/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Lyva Algimantas

Algimantas Lyva – poetas, prozininkas, dramaturgas.
Gimė 1951 04 02 Vilniuje.
1979 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo ekonomisto specialybę. Dirbo Vilniaus termoizoliacijos institute vyriausiuoju laborantu, Automatizuotų valdymo sistemų Projektavimo konstravimo biuro inžinieriumi, vyriausiuoju ekonomistu Lietuvos tiekimo komitete, dėstytoju Vilniaus prekybos technikume. 1986–1995 m. dirbo kino mechaniku kino teatre „Helios“, apsaugos darbutoju įmonėje „Žvelgynė“, o nuo 2002 m. dirba UAB „Farmeda“ apsaugos padalinio viršininku. Autoriaus kūrybos spausdino „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“ „Nemunas“, „Tango“, „Naujoji Romuva“, įtraukta į almanachus „Poezijos pavasaris“, „Varpai“. Daug rašęs kartu su poetu, prozininku Robertu Kundrotu, Mindaugu Peleckiu, bendradarbiauja ir su kitais autoriais. Kartu su bendraminčiais (D. Čiuta, A. Jasenka, R. Kundrotu) išleidęs garsinės poezijos kompaktinių plokštelių.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2004 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Vėjas: poezija. – Vilnius: Individuali R. Kundroto įmonė, 1996, 1997.
Ne aš: poezija (kartu su K. Gruzincevu). – Vilnius: Individuali R. Kundroto įmonė, 1996.
Smiltys: poezija. – Vilnius: Individuali R. Kundroto įmonė, 1997.
Ruduo: poezija. – Vilnius: Individuali R. Kundroto įmonė, 1998.
Ponia Bovari 2: romanas. – Kn. Sabonio sapnas (kartu su V. Rožuku). – Vilnius: XXI amžius, 1998.
Tamsa: poezija. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 1999.
Slėnis: poezija. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2000.
Asfaltas: poezija. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2000.
Debesys: poezija, proza. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2001.
Gotika: romanas. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2001.
Šukė: poezija. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2002.
Minčių dulkės: poezija. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2004.
Nakties šviesa: poezija. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2005.
Kopos: poezija. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2007.
Gotika: romanas. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2005.
Kirnis: romanas. – Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 2010.
Švaistiko kalavijas: romanas – Vilnius: privati laida, 2012.

B e n d r a a u t o r i s   s u   R .  K u n d r o t u :
Tiesūs pokalbiai: zen budistinės istorijos. – Vilnius: R. Kundrotas, 1993; Pasviręs pasaulis, 2003, 2008.
Sustingusi atokaita: drama. – Vilnius: Individuali R. Kundroto įmonė, 1995.
Pasviręs pasaulis: romanas. – Vilnius: R. Kundrotas, 1995.
Tobulas alkis, tobulas troškulys: kulinarinė pjesė. – Vilnius: Individuali R. Kundroto įmonė, 1997.
Žodžio imperija: poezija. – Vilnius: Individuali R. Kundroto įmonė, 1998.
Magas: romanas. – Vilnius: Individuali R. Kundroto įmonė, 1998; Litimo, 1999.
Mirtis Amerikoje: romanas. – Vilnius: Litimo, 1999.
Vėžlių stotelė: pjesė. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 1999.
Angaras: romanas. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2000.
Oro pilis: romanas. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2002.
Alaus kamera: kamerinė pjesė. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2002.
Driežo išnara: straipsnių ir radijo pokalbių rinkinys. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2003.
Liepsnojanti tuštuma. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2004.
Krakas ir Nekrakas. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2006.
Tūkstantis arbatos puodelių: novelės. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2008.

B e n d r a a u t o r i s   s u   M .  P e l e c k i u :
Žaidimas: romanas. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2014.
Postpasaulis: dialogai ir eilės: romanas ne pinigų kartai. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2014.
Sapnas: ekologinis euroromanas. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2015.
Pamestieji: tarsi kronikos, kuriose pametami ne tik jų personažai, bet ir autoriai: romanas. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2015.
Requiem drugeliams: inscenizuota absurdo dilogija. – Šiauliai: Neoprintas, 2015.

S u d a r ė :
J. Stasėnas. Laisvės netekus: proza ir poezija. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2003.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
A. Lyvos ir M. Peleckio knygos „Žaidimas“ pristatymas, vaizdo įrašas / Luni, 2014 10 04

T e k s t a i :
Algimanto Lyvos kūryba svetainėje tekstai.lt
Eilėraščiai / Metai, 2010 01
A. Lyva, M. Peleckis. Žaidimas: romanas / radikaliai.lt