/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Lysovas Aleksandras

Aleksandras Lysovas – poetas, literatūrologas.
Gimė 1947 03 03 Maskvoje, Rusija. Mirė 2009 03 07.
Aleksandras Lysovas – Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedros vyr. mokslo darbuotojas, docentas, filologijos mokslų daktaras, poetinių knygų „Sorokodum” ir „Kosinožka” autorius. Rašo rusų kalba.
Gimė Maskvoje 1947 m. kovo 3 d. Nuo 1951 m. gyvena Lietuvos Respublikoje. 1964-ais m. baigė Kauno 11-ąją vidurinę mokyklą. 1970-ais m. aukštąjį išsilavinimą gavo Vilniaus universitete, įgijęs filologo, rusų literatūros dėstytojo specialybę. Mokytojavo Žemaičių Naumiesčio mokykloje, dirbo dėstytoju Šiaulių pedagoginiame institute (1970-1971). Nuo 1971 m. dirba Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedroje.
1988 m. Peterburge, Rusijos MA Literatūriniame Institute (Puškinskij Dom) buvo apginta disertacija apie kultūros koncepciją L. Leonovo kūryboje. A. Lysovas yra „L. Leonovo…”, „A. Platonovo…” mokslinių bendrijų Rusijoje narys. Dalyvavo su pranešimais 60 mokslinių konferencijų, išspausdino virš 110 literatūrologinių ir kritinių darbų. Lysovas spausdinosi įžymiuose rusų literatūriniuose žurnaluose: „Maskva”, „Voprosy literatury”, „Russkaja literatūra”, „Literaturnaja učioba”  ir t.t., taip pat Lietuvos rusų žiniasklaidoje, VU moksliniame leidinyje „Literatūra”, LRS žurnale „Vilnius”. Kai kurie jo darbai išversti į Europos kalbas, įskaitant ir lietuvių kalbą.
Nuo 1996 m. A. Lysovas buvo rusų poetinio susivienijimo Lietuvoje „Ruslo” vadovu.
Nuo 2001 m. – LRS narys.

Bibliografija:
Vernost: poezija. – Kaunas, 1961.
Sorokodum: Penkių knygų lyrika: poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Kosinožka: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.
Beržų meridianas: Leonidas Leonovas ir Sergėjus Jeseninas: monografija. – Uljanovskas: UlSTU leidykla, 2005.

Sudarė:
Dvasinis Leonido Leonovo palikimas: kolektyvinė monografija. – Uljanovskas: UlSTU leidykla, 2005.

Publikacijos spaudoje:
Leonidas Leonovas apie Sergėjų Jeseniną (S. Gedos vertimas) – „Šiaurės Atėnai”. 1999-05-29. Nr.21 (462).
Eilėraščiai (Reginos Katinaitės-Lumpikienės vertimas) // Rytai. 2007. Utena. Kamonada. Nr.1. Psl.51-61.

Apdovanojimai:
2007 m. įteiktas Rusijos Užsienio reikalų ministerijos „Roszarubezhcentr” (Pocзарубежцентр) (RF URMin) už literatūrinę ir mokslinę veiklą Garbės ženklas „Už indėlį į draugystės veiklą” (За вклад в дело дружбы) (N 0223).