/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Lygutaitė-Bucevičienė Stasė

Stasė Lygutaitė-Bucevičienė – poetė.
Gimė 1936 06 15 Lenkimuose, Skuodo rajone. Mirė 2023 06 01.
1955 m. baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą. 1956–1961 m. mokytojavo, 1961–1979 m. dirbo Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“. 1963 m. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas. Vilniuje dirbo įvairių laikraščių ir žurnalų redakcijose. Eilėraščius rašyti pradėjo dar besimokydama vidurinėje mokykloje, pirmoji publikacija spaudoje pasirodė 1957 m. Kūrybos įtraukta į „Varpų“, „Poezijos pavasario“ almanachus, eilėraščių rinkinius.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1976 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žalios žolės žaidimai: poezija. – Vilnius: Vaga, 1971.
Žiburys tamsoj žibėjo: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Lengva saulė migloj: poezija. – Vilnius: Vaga, 1979.
Medis raudonom uogom: poezija. – Vilnius: Vaga, 1983.
Danguje kaštonas žydi: poezija. – Vilnius: Vaga, 1985.
Amžinoji žolynų šviesa: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Rožė viduržiemio naktį: poezija. – Vilnius: Vaga, 1991.
Vakaro nendrė: poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
Visada rudenį: eilėraščiai. – Vilnius: Specialiosios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ Leidybos centras, 2001.
Iš buvusio dangaus: eilėraščiai. – Vilnius: Gelspa, 2003.
Amžinas esi, kol gyveni: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2006.
Seniai, bet dabar: poezijos rinktinė. – Vilnius: Homo liber, 2010.
Debesys žiemos danguj: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2012.
Tykiai praskrido: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2014.
Laikas nekaltas yra: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2018
Dulkė saulės spinduly: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2022.

A p d o v a n o j i m a i :
1986 m. Salomėjos Nėries premija.
2011 m. Jono Aisčio premija už poezijos knygą „Seniai, bet dabar“.

T e k s t a i :
Eilėraščiai / Metai, 2011 05
Eilėraščiai / Šiaurės Atėnai, 2010 11 05