Atgal

Lomsargytė-Pukienė Silvija

Silvija Lomsargytė-Pukienė – vertėja.
Gimė 1933 07 15 Kaune.
1955 m. baigė anglistikos studijas Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). Dirbo Lietuvos radijuje kultūrinių laidų užsieniui redaktore.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1997 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Dita: paralelės: autobiografinė apysaka. – Kaunas: Jotema, 2004.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
H.R. Haggard. Karaliaus Saliamono kasyklos: romanas. – Vilnius: Vaga, 1956; Aura, 1990; Pasviręs pasaulis, 2004.
G. Greene. Tykusis amerikietis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1959; Žaltvykslė, 2006; Lietuvos rytas, 2007.
J. London. Martinas Idenas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1964, 1986; Kaunas: Jotema, 2004.
H. Lee. Nežudyk strazdo giesmininko: romanas. – Vilnius: Vaga, 1967; Onė, 1994; Kaunas: Jotema, 2003, 2014; Vilnius: Lietuvos rytas, 2007.
G. Greene. Neišdildoma žymė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1968; Žaltvykslė, 2006.
T. Dreiser. Stoikas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1968.
E. Hemingway. Anapus upės, medžių ūksmėje: romanas. – Vilnius: Vaga, 1971; Žaltvykslė, 2006.
E. Waugh. Numylėtinė: apysaka; Dulkių sauja: romanas. – Vilnius: Vaga, 1972; Onė, 1994.
T. Dreiser. Sesuo Kerė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1973; Onė, 1993; Kaunas: Jotema, 2015.
J.C. Oates. Žemės rojus: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
T. Dreiser. Dženė Gerhard: romanas. – Vilnius: Vaga, 1979; Onė, 1993.
M. Spark. Tik publikai: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1979.
W. Cather. Mano Antonija: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.
W. Cooper. Provincijos gyvenimo vaizdai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985.
O. Henry. Išminčių dovanos: apsakymai. – Vilnius: Tyto alba, 2006; Baltos lankos, 2013.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Silvija Lomsargytė-Pukienė. Tam, kad tvirčiau pasijustum (interviu) / bernardinai.lt, 2006 06 01
E. Bukelienė. Atminties ir išminties knyga (apie knygą „Dita“) / Metai, 2005 12