/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Lomsargytė-Pukienė Silvija

Silvija Lomsargytė-Pukienė – vertėja.
Gimė 1933 07 15 Kaune.
1955 m. baigė anglistikos studijas Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). Dirbo Lietuvos radijuje kultūrinių laidų užsieniui redaktore.

Išvertė literatūros kūrinių iš anglų kalbos.

2004 m. išleido autobiografinę apysaką „Dita: paralelės“. 2021 m. ši knyga išleista anglų kalba, vertė lietuvių kilmės poetas, literatūros ir kūrybinio rašymo dėstytojas Al Zolynas (Al Žolynas).
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1997 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Dita: paralelės: autobiografinė apysaka. – Kaunas: Jotema, 2004.
The Parallels of Dita: Surviving Nazism and Communism in Liethuania. – Lymer & Hart, 2021.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
H.R. Haggard. Karaliaus Saliamono kasyklos: romanas. – Vilnius: Vaga, 1956; Aura, 1990; Pasviręs pasaulis, 2004.
G. Greene. Tykusis amerikietis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1959; Žaltvykslė, 2006; Lietuvos rytas, 2007.
J. London. Martinas Idenas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1964, 1986; Kaunas: Jotema, 2004.
H. Lee. Nežudyk strazdo giesmininko: romanas. – Vilnius: Vaga, 1967; Onė, 1994; Kaunas: Jotema, 2003, 2014; Vilnius: Lietuvos rytas, 2007.
G. Greene. Neišdildoma žymė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1968; Žaltvykslė, 2006.
T. Dreiser. Stoikas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1968.
E. Hemingway. Anapus upės, medžių ūksmėje: romanas. – Vilnius: Vaga, 1971; Žaltvykslė, 2006.
E. Waugh. Numylėtinė: apysaka; Dulkių sauja: romanas. – Vilnius: Vaga, 1972; Onė, 1994.
T. Dreiser. Sesuo Kerė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1973; Onė, 1993; Kaunas: Jotema, 2015.
J.C. Oates. Žemės rojus: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
T. Dreiser. Dženė Gerhard: romanas. – Vilnius: Vaga, 1979; Onė, 1993.
M. Spark. Tik publikai: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1979.
W. Cather. Mano Antonija: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.
W. Cooper. Provincijos gyvenimo vaizdai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985.
O. Henry. Išminčių dovanos: apsakymai. – Vilnius: Tyto alba, 2006; Baltos lankos, 2013.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Silvija Lomsargytė-Pukienė. Tam, kad tvirčiau pasijustum (interviu) / bernardinai.lt, 2006 06 01
E. Bukelienė. Atminties ir išminties knyga (apie knygą „Dita“) / Metai, 2005 12
Ž. Gimbutas. The parallels of Dita (apie knygos „Dita“ vertimą į anglų kalbą su archyvinėmis nuotraukomis ir šeimos istorija) / draugas.org, 2022 06 29