/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Ločerytė-Dale Alma

Alma Ločerytė-Dale – vertėja.
Gimė 1946 02 03 Biržuose.
1969 m. baigė anglistikos studijas Vilniaus universitete. 1970 m. išvyko į Norvegiją, studijavo rusų ir baltų kalbas Oslo ir Stokholmo universitetuose. 1976–1986 m. dėstė Oslo liaudies universitete, dirbo Oslo universiteto bibliotekos konsultante.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   n o r v e g ų   k a l b o s :
O. Abrahamsen. Eilėraščiai (ir sudarymas). – Vilnius: Vaga, 1990.
I. Ambjørnsen. Vaizdas į rojų: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2005.
N. Witoszek. Norvegai: gamtos mitologijos. – Vilnius: Versus aureus, 2006.
I. Ambjørnsen. Kraujo broliai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2006.
H. Wassmo. Tora: trilogija, D. 2, Nebylus kambarys: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2009.
H. Wassmo. Šimto metų istorija: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2011, 2012.
B. Sortland, H. Kramer. Ką mena širdis. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2012.
B. Sortland. Minutė tiesos: istorija apie meilę, kelionę ir meną. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2015.

V e r t i m a i   į   n o r v e g ų   k a l b ą :
J. Marcinkevičius. Dikt til kjaerligheten = Eilėraščiai meilei: poezija. – Lysaker: Solum, 1978.
Laukai byloja: poezijos antologija: poezija. – Oslo: Dreyer, 1984.
M. Martinaitis. Kukučio baladės ir kiti eilėraščiai: poezija. – Oslo: Dreyer, 1987.
J. Marcinkevičius. Godhetens brød = Gerumo duona: poezija. – Oslo: Dreyer, 1989.
S. Geda. Mamutų tėvynė: poezija. – Oslo: Solum, 1991.
J. Vaičiūnaitė. Eilėraščiai iš „Nemigos aitvaro“ ir kitų rinkinių: poezija. – Oslo: Solum, 1994.

A p d o v a n o j i m a i :
2008 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ už nuopelnus skleidžiant ir puoselėjant Lietuvos kultūrą Norvegijoje.