/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Linkevičius Jonas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Jonas Linkevičius – kritikas, literatūrologas.
Gimė 1927 01 01 Vabaliuose, Radviliškio rajone.
1947–1948 m. buvo Pakalniškių pradžios mokyklos vedėjas, 1948–1950 m. Radviliškio gimnazijos, 1950–1954 m. Grinkiškio vidurinės mokyklos mokytojas. 1951 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). Mokytojavo Radviliškio ir Joniškio mokyklose, 1962–1973 m. dėstė Šiaulių universitete, buvo lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėjas, Pedagogikos fakulteto dekanas. 1971 m. filologijos mokslų kandidatas, 1973 m. docentas. 1973–1979 m. dirbo Pedagogikos mokslinio tyrimo institute, 1980–1984 m. „Vagos“ leidykloje redakcijos vedėju, nuo 1985 m. dirbo „Vyturio“ leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1979 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Vaikų poezijos dešimtmečiai: monografija. – Vilnius: Vaga, 1972.
Prie žalių krantų: apybraižos. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Gintarėliai: vadovėlis. – Vilnius: Šviesa, 1989.
Šeduvos mokyklos dešimtmečiai: apybraižos. – Vilnius: Agora, 1999.
Po girią vaikščiojo poetas: Anzelmo Matučio gyvenimas ir kūryba: apybraiža. – Vilnius: Agora, 2000, 2001.
Iš gintarų vėrinio: apybraižos. – Vilnius: Agora, 2002.
Su volungėlės plunksna: poeto Martyno Vainilaičio gyvenimo ir kūrybos apybraiža. – Vilnius: Žara, 2003.
Keliu į „Saulės“ gimnaziją: Šeduvos vidurinės mokyklos 85-mečiui. – Vilnius: Agora, 2005.
Vytautas Račickas: monografija. – Vilnius: Žara, 2007.
Iš Šeduvos gimnazijos dešimtmečių (1919–2009). – Vilnius: Agora, 2009.
Vytautas Tamulaitis. – -Vilnius : Versmė, 2018.
Selemono Paltanavičiaus kūrybos pėdsakais. – Vilnius : Agora, 2021.

S u d a r ė :
Nepamirštami susitikimai: apsakymai, atsiminimai, eilėraščiai apie V. Leniną. – Kaunas: Šviesa, 1977, 1980.
Broliškųjų tautų šeimoje (kartu su E. Špakovskaja, L. Šumskaja). – Kaunas: Šviesa, 1977.
Šiuolaikinės vaikų literatūros problemos: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1979.
Petras Cvirka abiturientų rašiniuose. – Kaunas: Šviesa, 1981.
Petras Cvirka mokykloje: iš mokytojų darbo patirties. – Kaunas: Šviesa, 1982.
Balta dėmė: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Mano knygelės: apsakymai ir eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
A. Giedrius. Trys pasakos. – Vilnius: Džiugas, 1995.
A. Matutis. Šypsenėlė: eilėraščiai. – Vilnius: Džiugas, 1995.
B. Buivydaitė. Pro vaikystės langą: poezija, proza, dramaturgija, dienoraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1995.
J. Jankus. Auksinis Vabaliukas: pasakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Lietuvos valsčiai. Baisogala (vyriausiasis redaktorius sudarytojas). – Vilnius: Versmė, 2009.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
S. Baruzdinas. Kaip Sniegutis į Indiją pateko: apysakaitės. – Vilnius: Vaga, 1984.
R. Pagodinas. Kur Girinis gyvena: apysakos ir apsakymai. – Vilnius: Vyturys, 1986.
V. Ovčinikovas. Karšti pelenai: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1988.

A p d o v a n o j i m a i :
1977 m. Lietuvos SSR nusipelnęs mokytojas.
2006 m. Baisogalos garbės pilietis.