Atgal į sąrašą

Liepsnonis Alpas

Alpas Liepsnonis (tikroji pavardė Kukanka) – prozininkas, kritikas, publicistas.

Gimė 1910 11 18 (5) Kamariškėje, Zarasų r.
Mirė 1989 08 07 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

1927–1932 m. mokėsi Zarasų aukštesniojoje komercijos mokykloje. 1932 m. įstojo į pogrindinę komjaunimo organizaciją. 1933–1940 m. kalintas už komunistinę veiklą. 1940 –1958 m. dirbo „Valstiečių laikraščio“, „Tarybų Lietuvos“, „Kauno tiesos“ redakcijose. Leningrado partinėje mokykloje 1955 m. baigė žurnalistiką. Periodikoje paskelbė prozos (apysakos „Brolis pardavikas“, „Motinos sielvartas“), eilėraščių, straipsnių. Atsiminimų knygose „Ąžuolai nesitraukia“ (1976), „O kur žvaigždės?“ (1979), „Aukštais krantais“ (1989) rašė apie kalėjime sutiktus komunistus, nemažai vietos skyrė literatūros ar kultūros reiškiniams, vertindamas juos iš marksizmo pozicijų.

B i b l i o g r a f i j a :

Ąžuolai nesitraukia: atsiminimai. – Vilnius: Mintis, 1976.
O kur žvaigždės?: atsiminimai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Aukštais krantais: atsiminimai. – Vilnius: Vaga, 1989.

S u d a r ė :

Mane jūs jausite darbe, kovoj: leidinys apie poetės S. Nėries 70-mečio paminėjimą. – Vilnius: Vaga, 1976.

A p d o v a n o j i m a s :

1965 m. Lietuvos TSR nusipelnęs kultūros veikėjas.