/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Latonaitė-Packevičienė Loreta Gražina

Latonaitė-Packevičienė Loreta Gražina – prozininkė.

Gimė 1934 02 14 Kaune.
Mirė 2011 05 18.

1953 m. aukso medaliu baigė Mažeikių gimnaziją. Stojo į Vilniaus valstybinio (tada V. Kapsuko) universiteto Chemijos fakultetą, bet po poros savaičių bendramokslės įkalbėta susikeitė su ja vietomis ir atsidūrė Medicinos fakultete, 1959 m. įgyjo gydytojos okulistės specialybę. Trejus metus dirbo Mažeikiuose akių gydytoja. 1964 m. baigė akių ligų ordinatūrą Kauno medicinos institute. Gyveno ir dirbo Kaune. Savo kūrybinę veiklą pradėjo 1974 m. Apsakymus spausdino „Tiesoje“, „Nemune“, „Kauno dienoje“, „Literatūroje ir mene“, aktyviai dalyvavo Kauno literatūriniame gyvenime. Be grožinės literatūros kūrinių yra publikavusi prisiminimų apie savo tėvą Vincą Krėvę-Mickevičių.

Nuo 1996 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

B i b l i o g r a f i j a :

Vienas procentas gyvenimo: fantastinių apsakymų rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1983.
Antžmogio mirtis: fantastinių apsakymų rinkinys. – Vilnius: Periodika, 1990.
Sniego žmogus: fantastinių apsakymų rinkinys. – Kaunas: Vaidotas Oškinis, 1995.
Augulio ir jo draugų nuotykiai: pasakos. – Kaunas: Naujasis Lankas, 1998.
Šešiasdešimtmečių nostalgija: eilių rinkinys. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.
Vytautas: trijų veiksmų drama. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.
Polka su Tadu Blinda: apsakymai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.
Mirties angelas: novelės ir apsakymai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Rašytojai Loretai Gražinai Latonaitei – 85 / Kaunorasytojai.lt, 2019 02 11