/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Lapinskienė Alma

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Alma Lapinskienė – literatūrologė, vertėja iš baltarusių ir rusų kalbų.
Gimė 1946 02 26 Pajūriškiuose, Šilutės rajone.
1969 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 1970–2014 m. dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Humanitarinių mokslų daktarė. Pirmoji vertimo publikacija pasirodė 1985 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2001 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Lietuvių-baltarusių literatūriniai ryšiai (kartu su A. Maldžiu). – Vilnius: Vaga, 1989.
Vilniaus lietuvių literatūra 1920–1940. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
Atėjęs Vilniun. Rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.

V e r t i m a i  i š  b a l t a r u s i ų ir rusų k a l b ų:
V. Chomčenka. Grįžimas į ugnį: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985.
Langas į žalią sodą: baltarusių apsakymų antologija. – Vilnius: Vyturys, 1988.
V. Karatkevičius. Šiurpioji karaliaus Stacho medžioklė: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1994.
V. Koutun. Gailestingumo kryžius: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1997.
S. Aleksijevič. Černobylio malda: ateities kronika. – Vilnius: Alma littera, 1999, 2016.
A. Razanau. Medžioklė rojaus slėnyje: versetai, punktyrai, znomai. – Vilnius: Homo liber, 2008.
A. Razanau. Krikšto motinos dovana: versetai. – Vilnius: Homo liber, 2013.
S. Aleksijevič. Karo veidas nemoteriškas: apysaka – Vilnius: Alma littera, 2017.
N. Abgaryan. Iš dangaus nukrito trys obuoliai: romanas. – Vilnius: BALTO leidybos namai, 2021.
N. Abgaryan. Simonas: romanas. – Vilnius: BALTO leidybos namai, 2022.
A. Razanau. Žodžiai nutilo: tylon beldžiasi širdis: punktyrai. – Vilnius: Hieronymus, 2022.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Vilniaus kultūrinis gyvenimas, 1900–1940: konferencijų medžiaga. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998.
Vilniaus kultūrinis gyvenimas, 1939–1945: mokslinės konferencijos medžiaga. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.
Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis: mokslinės konferencijos papildyta medžiaga. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001.
7 Vilniaus dailės ir literatūros vienkartiniai leidiniai, 1937–1939: faksimilinis leidinys. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
Petras Vileišis. Rinktiniai raštai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: moterų indėlis, 1900–1945: mokslinės konferencijos papildyti pranešimai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900–1945: konferencijos medžiaga. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė, 1900–1945: konferencijos medžiaga. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
Imperinis Vilnius (1795–1918): kultūros riboženkliai ir vietinės tapatybės. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: tautų polilogas, 1900–1945: mokslinės konferencijos medžiaga. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012.
A. Razanau. Lietuviški punktyrai. – Vilnius: Homo liber, 2018.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Apie Almą Lapinskienę iš „Lietuvių literatūros enciklopedijos“
Almos Lapinskienės mokslinė veikla

T e k s t a i :
Alma Lapinskienė. Kelio pradžia – tarpukario Vilniuje. 95-osios Albino Žukausko gimimo metinės
Alma Lapinskienė. Vilnius „Ryto“ aušroje: istorinė, kultūrinė retrospekcija