/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kvietkauskas Mindaugas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Mindaugas Kvietkauskas – poetas, literatūrologas, kritikas, vertėjas.
Gimė 1976 05 27 Panevėžyje.
1994–2000 m. studijavo lietuvių filologiją Vilniaus universitete. 1999–2008 m. dirbo kritikos redaktoriumi žurnale „Metai“, 2002–2003 m. studijavo judaiką (jidiš kalbą ir literatūrą) Oksfordo universiteto Hebrajų ir judaikos studijų centre.
2006 m. VU apgynė daktaro disertaciją „Ankstyvasis literatūrinis Vilniaus modernizmas (1904–1915)“, kuri pelnė Jaunųjų mokslininkų sąjungos ir Gerhard Ruef Stiftung premiją kaip geriausia tų metų Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų disertacija.
VU Lietuvių literatūros katedros dėstytojas. Nuo 2008 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius.
Nuo 2006 m. kasmet organizuoja literatūros studentų ir dėstytojų seminarą „Literatūros salos“, nuo 2008 m. – Klasikos skaitymus Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Yra Nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto narys, Lituanistikos plėtros komisijos prie LR Vyriausybės narys, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos prie LR Seimo narys.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2012 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Rabi: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998. – (PK)
Vilniaus literatūrų kontrapunktai: ankstyvasis modernizmas, 1904–1915 – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai: monografija / Viktorija Daujotytė, Mindaugas Kvietkauskas. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Uosto fuga: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

K n y g o s   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :
Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu, 1904-1915 / przekład Beata Kalęba. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2012.

P a r e n g ė , s u d a r ė :
Tokią gražią kartą man atsiuntei…: Šatrijos Raganos šeimos atvirlaiškiai / parengė Brigita Speičytė, Mindaugas Kvietkauskas. – Vilnius: Šatrijos Raganos b-ja, 2002.
Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period. – Amsterdam-New York: Rodopi Publishers, 2011.
Czesławo Miłoszo kūryba: medernioji LDK tradicijų tąsa. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012.
S. Nėris. Tolimas sapnas: poezijos rinktinė. ‒ Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
Matilda Olkinaitė. Atrakintas dienoraštis: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.
Mačiau Vilnių: poezijos antologija Vilniaus paminėjimo 700 metų sukakčiai (kartu su A. Šlepiku). – Vilnius: Vilnius UNESCO literatūros miestas, 2023.

V e r t i m a i :
Prie judaikos lobio = Bam oicer fun jidiš / Esfir Bramson-Alpernienė; [iš jidiš kalbos vertė Mindaugas Kvietkauskas]; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009.
Miłosz, Czesław. Poezijos liudijimas: šešios paskaitos apie mūsų amžiaus skaudulius / vertė Brigita Speičytė ir Mindaugas Kvietkauskas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.

A p d o v a n o j i m a i :
2011 m. Česlovo Milošo metų premija už monografiją „Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai“.
2016 m. Bronio Savukyno premija už platų raštijos ir kultūros istoriko akiratį, temų aktualumą bei puikų literatūrinį stilių.
2023 m. Vilniaus miesto mero premija už Vilniaus daugiatautės kultūros sklaidą.