/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Daujotytė Nijolė

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Nijolė Daujotytė-Kuolienė – poetė.
Gimė 1963 03 21 Telšių rajone. 1980 m. baigė Varnių vidurinę mokyklą (dab. Motiejaus
Valančiaus gimnazija), 1985 m. Vilniaus universitete – lituanistikos studijas. 1985–1998 m.
dirbo „Vyturio“ leidykloje redaktore. 1998–2017 m. leidinių vadovė leidykloje „Alma littera“.
Nuo 2017 m. leidyklos „Odilė“ direktorė. IBBY (Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros
asociacijos) narė. Eilėraščius publikavo „7 meno dienos“, „Literatūra ir menas“,
„Nemunas“, mėnraštis „Metai“, almanachai „Varpai“, „Poezijos pavasaris“ ir „Poetinis
Druskininkų ruduo“.
Atskiromis publikacijomis eilėraščiai skelbti anglų, lenkų, ukrainiečių, italų ir graikų
kalbomis.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2010 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Vienmečiai augalai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Pro lapus: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Mylėjau: poezijos antologija. –Vilnius: Dominicus Lituanus, 2013.
Aiški linija: eilėraščiai. – Vilnius: Odilė, 2021.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
V. Kudirka. Ne tas yra didis. – Vilnius: Vyturys, 1988.
V. Mačernis. Sielos paveikslas. – Vilnius: Vyturys, 1993.
Ad se ipsum: knygų serija. – Vilnius: Vyturys, 1996–1998.
Beveik suaugę: knygų serija. – Vilnius: Alma littera, 2004–2010.

V e r t i m a i :
Č. G. Aleksandrovičius. Leitenantas Šmitas: pasakojimas apie žmogų, vadovavusį revoliuciniam sukilimui 1905 m. „Očiakovo“ kreiseryje: jaunesniam mokykliniam amžiui (iš rusų k.). – Vilnius: Vyturys, 1988.
Ulrich Im Hof. Švietimo epochos Europa (iš vokiečių k.). – Vilnius: Baltos lankos, 1996.

A p d o v a n o j i m a i :
2004 m. Zigmo Gėlės literatūrinė premija už eilėraščių knygą „Vienmečiai augalai“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
R. Brundzaitė. Grožėjimasis pasauliu pro lapus. – Metai, 2010 02.
M. Burokas. Vienmetė knyga. – Literatūra ir menas, 2003 08 29.
V. Areška. Kas slypi už poetinio minimalizmo. – Literatūra ir menas, 2009 04 10.
E. Liegutė. Po liūdinčiu veidu džiaugiasi siela. – Literatūra ir menas, 2009 04 10.
G. Kazlauskaitė. Skaitiniai. – Bernardinai.lt, 2009 09 28.
Manukoshe. Daugiamečiai eilėraščiai. – rasyk.lt, 2003 11 25.

T e k s t a i :
Nijolė Daujotytė LRT televizijos laidoje „Formatas“, vaizdo įrašas
Nijolės Daujotytės eilėraščiai / Metai, 2013 12
Nijolės Daujotytės eilėraščiai/ Metai, 2017