/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kuklys Algirdas

Algirdas Kuklys – prozininkas.
Gimė 1950 02 15 Kretingoje.
1969 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, įgijo keramiko specialybę. Po studijų dirbo Dailės kombinate Vilniuje, keramikos ceche. 1973 m. grįžo gyventi į Kretingą. 1980 m. neakivaizdiniu būdu baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Trumpai mokytojavo M. Daujoto vidurinėje mokykloje, dėstė Kretingos meno mokyklos Dailės skyriuje piešimą. 1977–1980 m. buvo Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos darbuotojas, 1980–1995 m. – Kretingos meno mokyklos darbuotojas, 1995–1998 m. – laikraščio „Klaipėda“ žurnalistas, nuo 1999 m. – Kretingos rajono laikraščio „Švyturys“ žurnalistas. Dirbo „Lietuvos draudimo“ Kretingos skyriaus konsultantu. Studijuodamas Vilniuje buvo įkūręs „Studentų požemio teatrą“, kuriame vaidino ir buvo teatro dalininkas. Buvo Telšių literatų būrelio narys, Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekcijos narys, priklausė Žemaitijos rašytojų bendrijai.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Keleiviai: novelės. – Vilnius: Vaga, 1989.
Žiūrėjimas į tamsą: romanas. – Klaipėda: Rytas, 1993.
Veidrodis: novelės. – Kaunas: Nemunas, 1998.
Susitikimai: publicistika. – Klaipėda: Druka, 2002.
Likimai: publicistika. – Klaipėda: Druka, 2003.
Ritualinė kaukė: novelių rinktinė. – Klaipėda: Druka, 2004.
Dievdirbio rankos: publicistika. – Klaipėda: Druka, 2006
Užmiršta nuotaika: eilėraščiai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.
Sūnaus vardas: novelių rinktinė. – Vilnius: Ciklonas, 2007.
Juozo Lukausko lobiai. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2007.
Genovaitė: apie tautodailininkę tapytoją Genovaitę Čejauskaitę. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008.
Iš vaiduoklių gyvenimo: humoreskos, satyra. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008.
Kazbekija – jo kapas nežinomas: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2008.
Medžio baladės: apybraižos apie Kretingos rajono tautodailininkų Birutės ir Aniceto Puškorių šeimą. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.
Peizažas su Motiejum: novelės paprastiems žmonėms. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.
Dedikacijos: eilėraščiai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.
Apokalipsė: romanas. – Vilnius: RDI grupė, 2010.
Monologai ir dialogai: esė, interviu. – Vilnius: RDI grupė, 2010.
Atsispindintys medžiai: romanas. – Vilnius: RDI grupė, 2011.
Provincialo komentarai: esė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011.
Vargas dėl moterų: vienaveiksmės pjesės. – Vilnius: Ciklonas, 2012.
Futbolas kaip šventė: leidinys Kretingos futbolo komandos „Minija“ 50-mečiui. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Simono Daukanto pirštas: straipsniai ir aforizmai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Kerėtojas: romanas. – Vilnius: Ciklonas, 2013.
Vienuoliktas Dievo įsakymas: leidinys apie skulptorių A. Mončį (1921–1993) ir jo kūrybą. – Klaipėda: Druka, 2014.
Antrininkas: romanas. ‒ Klaipėda: Druka, 2016.
Iliuzija: romanas. ‒ Klaipėda: Druka, 2016.
Knyga apie demonus: romanas. ‒ Klaipėda: Druka, 2016.
Linijos šokis: grafiko Augustino Virgilijaus Burbos kūrybinis portretas. ‒ Klaipėda: Druka, 2017.
Liepsnok skaisčiau, ugnie. ‒ Klaipėda: Druka, 2017.
Salomėjos istorija: novelių ir pjesių rinkinys. ‒ Klaipėda: Druka, 2019.

S u d a r ė :
P. Šernas. Lygtis su daugybe nežinomųjų: romanas, apsakymai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.
Pilnatis: 2011 m. Kretingos rajono literatų kūrybos almanachas. – Vilnius: RDI grupė, 2011.
A. Barasa. Pabūk šalia manęs: eilėraščiai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011.
Vainikas Vyskupui: Motiejui Valančiui: straipsnių rinkinys. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.

A p d o v a n o j i m a i :
2007 m. Kretingos rajono kultūros ir meno premija.
2010 m. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės I. Degutienės padėka už aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą.
2013 m. Ievos Simonaitytės literatūros premija

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Algirdo Kuklio biografija Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos svetainėje internete