/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Krištopaitė Danutė

Danutė Krištopaitė – vertėja.
Gimė 1929 08 20 Kaune. Mirė 2014 02 17 Kaune.
1953 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Mokytojavo Alytuje, dirbo konservatorijoje. 1960–1969 m. ir 1974–1990 m. buvo „Vagos“ leidyklos redaktorė ir vyresnioji mokslinė redaktorė. 1964 m. filologijos mokslų kandidatė. 1969–1974 m. dirbo LSSR konservatorijos Liaudies muzikos kabinete. Tautosaką rinko nuo 1957 m., užrašė apie dešimt tūkstančių kūrinių. Dalyvavo ekspedicijose, rašė straipsnius ir recenzijas, parengė pasakojimų apie liaudies dainininkus ir menininkus. Į lietuvių kalbą išvertė rusų, baltarusių, norvegų ir kitų tautų autorių knygų, pasakų rinkinių.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Lietuvių liaudies karinės-istorinės dainos: feodalizmo epocha: studija. – Vilnius: Vaga, 1965.
Apie kitus ir save: atsiminimai (sudarė N. Kvaraciejūtė). ‒ Vilnius: „Krantų‟ redakcija, 2016.

S u d a r ė   i r   p a r e n g ė :
J. Basanavičius. Rinktiniai raštai. – Vilnius: Vaga, 1970.
Čiulba ulba sakalas: Petro Zalansko tautosakos ir atsiminimų rinktinė (kartu su N. Vėliumi). – Vilnius: Vaga, 1983; Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Aš išdainavau visas daineles: pasakojimai apie liaudies talentus – dainininkus ir muzikantus. – Vilnius: Vaga, 1985.
T. Mikeliūnaitė. Marčiupio Eglė: iš literatūros palikimo. – Vilnius: Vaga, 1990.
Aukštaičių melodijos (kartu su L. Burkšaitiene). – Vilnius: Vaga, 1990.
Nuo Punsko iki Seinų: iš Juozo Vainos tautosakos rinkinių. – Punskas: Aušra, 1997–1998.
V. Mykolaitis-Putinas. Raštai, T. 7, Vertimai (parengė ir parašė komentarus). – Vilnius: Vaga, 2004.

V e r t i m a i :
Kaip pelė marčios ieškojo: osetinų liaudies pasakos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
Žvaigždės daina: moldavų liaudies pasakos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Krokodilų valdovas: Indijos tautų pasakos. – Vilnius: Vaga, 1966.
I. Čigrinovas. Putpelės rauda: romanas (iš baltarusių k.). – Vilnius: Vaga, 1978.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
V. Bykovas. Sotnikovas; Obeliskas: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1974.
J. Valentinovičius Trifonovas. Ilgas atsisveikinimas: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1976.
R. Valentinas Grigorjevičius. Gyvenk ir neužmiršk; Paskutinė valanda: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1979.
V. Rasputinas. Atsisveikinimas su Matiora; Gyvenk ir neužmiršk: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1985.

V e r t i m a i   i š   n o r v e g ų   k a l b o s :
A. K. Vestli. Guro: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1981.
T. Nedreos. Ir vėl jaunatis: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1982.
S. Undset. Ulavas, Auduno sūnus, iš Hestvikeno: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1998, 2006.
I. Ambjørnsen. Paukščio šokis: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2005.
N. Witoszek. Norvegai: gamtos mitologijos. – Vilnius: Versus aureus, 2006.
A. Prøysen. Pasakojimai apie Šaukščiukę. – Vilnius: Alma littera, 2007.

A p d o v a n o j i m a i :
2005 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.
2007 m. Jono Basanavičiaus premija.