/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Krasnovas Aleksandras

Aleksandras Krasnovas – literatūros kritikas, literatūrologas, vertėjas.

Gimė 1948 11 03 Šiurpiškėse, Zarasų rajone.

1973 m. baigė Vilniaus universiteto Kauno vakarinį fakultetą, įgijo filologo, lietuvių kalbos mokytojo specialybę. Dirbo „Literatūros ir meno“ redakcijoje, Lietuvių kalbos ir literatūros institute, „Vagos“ leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju, vyriausiuoju redaktoriumi, direktoriumi (1984– 1996). Nuo 1996 m. Knygų leidėjų asociacijos atsakingas sekretorius. 1998– 2001 m. „Minties“ leidyklos direktorius. 2001–2008 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros vedėjas. Humanitarinių mokslų daktaras.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1983 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Vidinio monologo proza: literatūros kritika. – Vilnius: Vaga, 1983.
Atgimimo proza: XX a. devintojo dešimtmečio lietuvių prozos ir kritikos studija. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011.

P a r e n g ė,  s u d a r ė:

Persitvarkymo Pabaltijyje motyvai: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1989.
Literatūros terminų žodynas. Sąs. 1: Romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 1995.

V e r t i m a i  i š  v o k i e č i ų  k a l b o s:

S. Fulderis, D. Blekvudas. Česnakas – gamtos vaistas. – Vilnius: Rosma, 1997.
V. Farkas. Fantastiškoji tikrovė: tikroviški pasakojimai, kvapą gniaužianti informacija, nauji pažinimo horizontai. – Vilnius: Mintis, 1999.
M. Ryzl. Mirtis – dar ne pabaiga: apie dvasinės energijos nemirtingumą. – Vilnius: Mūsų knyga, 2000.
H. Biedermann. Naujasis simbolių žodynas / kartu su V. Gibavičiumi, V. Mikailioniu, O. Pulkauninkiene. – Vilnius: Mintis, 2002.
M. Schad. Stalino duktė: Svetlanos Alilujevos gyvenimas / kartu su E. Kubilinsku. – Vilnius: Mūsų knyga, 2005; Kaunas: Ramduva, 2012 (papildytas leidimas).

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s:

N. Starikov. Krizė: kaip tai daroma. – Vilnius: Baltosios gulbės, 2013.

T e k s t a i :

Aleksandras Krasnovas. Įtarumo hermeneutika ir interpretacijos pagrįstumas / Mruni.eu (LOGOS Nr. 64, 2010 07-09)