/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kontrimaitė Marytė

Marytė Kontrimaitė – poetė, vertėja.
Gimė 1947 02 09 Vilkaičiuose, Plungės rajone. Mirė 2016 04 16.
1965–1970 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1971–1973 m. stažavosi Jerevano universitete, studijavo armėnų kalbą ir literatūrą. 1974–1980 m. dirbo moksline redaktore „Enciklopedijų“ redakcijoje. 1981–1982 m. buvo LRT televizijos meno laidų redaktorė. 1983–1991 m. dirbo laikraščiuose ir žurnaluose „Moksleivis“, „Literatūra ir menas“, „Caritas“, „Dienovidis“. 1983–1996 m. laisvai samdoma vertėja. Nuo 1998 m. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narė. 1999–2002 m. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja kultūrai ir žiniasklaidai. Nuo 2003 m. dirbo moksline redaktore Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1983 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Kristalų atskalos: eilėraščiai. – Vilnius, 1971.
Dienų veidai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Palei pat gyvenimą: poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Kalbėti aukštyn: Lyrika, straipsniai, laiškai, dienoraščiai. Vilnius : Homo liber, 2020.

S u d a r ė :
Akmuo ir šviesa: armėnų tarybinės poezijos rinktinė (ir vertimas). – Vilnius: Vaga, 1982.
Tiesos ir meilės keliu: straipsnių rinkinys (kartu su N. Blaževičiūte, G. Paliokiene). – Vilnius: Diemedis, 1995.

V e r t i m a i   i š   a r m ė n ų   k a l b o s :
G. Eminas. Septynios giesmės apie Armėnija: esė. – Vilnius: Vaga, 1984.
Armėnų apysakos (kartu su Z. Sakalauskiene). – Vilnius: Vaga, 1985.
H. Tumanianas. Gikoras: apsakymas. – Vilnius: Vyturys, 1986.
K. Simonianas. Iki pasimatymo, Natanaeli!: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1987.
V. Pohosianas. Baltų ėriukų vasara: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1990.
Pasakų tiltai: armėnų, azerų ir gruzinų pasakos iliustruotos Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaikų piešiniais (vertė armėnų k. tekstus). – Vilnius: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, 2005.
V. Grigorian. Armėnų genocidas, 1915: parodos leidinys. – Vilnius: Firma „Ekspozicijų sistemos“, 2008.

V e r t i m a i   i š   i s p a n ų   k a l b o s :
G. Mistral. Poezijos ciklas „Mirties sonetai“ ir kt. eilėraščiai. – Vertimų almanachas „Atodangos 88“, Periodika, 1988.

A p d o v a n o j i m a i :
2015 m. Grigor Narekaci atminimo medalis (Armėnija) ir Armėnijos kultūros ministerijos padėkos raštas už Lietuvos ir Armėnijos kultūrinių ryšių stiprinimą.
2015 m. Armėnijos miesto Giumri garbės piliečio vardas.