Atgal

Kmita Rimantas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Rimantas Kmita – poetas, prozininkas, literatūrologas, kritikas.
Gimė 1977 12 22 Šiauliuose.
1996 m. baigė Šiaulių 16-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Klaipėdos universitetą, kur 2001 m. baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas, o 2003 m. įgijo literatūrologijos studijų programos filologijos magistro laipsnį. 2008 m. apgynė daktaro disertaciją „Poezijos modernėjimas totalitarinės tvarkos rėmuose, XX a. 7–9 dešimtmečiai“, rašydamas ją dvejus metus gyveno Vokietijoje. Grįžęs dėstė lietuvių literatūrą Klaipėdos ir Vilniaus universitetuose. Nuo 2010 m. yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotojas. Buvo poetų sambūrio „Placdarmas“ organizatorius (2000–2005 m.), internetinio žurnalo „Skaitymai“ koordinatorius (2003–2006 m.). Kultūrinėje spaudoje publikuota poezijos, recenzijų, esė, literatūrinių straipsnių. Poezijos įtraukta į almanachus „Baltija“, „Poetinis Druskininkų ruduo“, antologiją „How the Earth Carries Us: Twenty-Six Young Lithuanian Poets“ („Kaip mane žemė nešioja: dvidešimt šeši jaunieji lietuvių poetai“). Eilėraščių išversta į anglų, lenkų, rusų, vokiečių, čekų kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2010 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Nekalto prasidėjimo: eilėraščia. – Vilnius: Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Upės matavimas: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2002.
Švelniai tariant: eilės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Ištrūkimas iš fabriko: modernėjanti lietuvių poezija XX amžiaus 7–9 dešimtmečiais: monografija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Pietinia kronikas: popromanas. ‒ Vilnius: Tyto alba, 2016.
Pietinia kronikas: popromanas. – Vilnius: Tyto alba, 2017. – Parašyta Šiaulių šneka. – 2-as leidimas.
Pietinia kronikas: popromanas. – Vilnius: Tyto alba, 2017. – 3-as leidimas.
Pietinia kronikas: popromanas. – Vilnius: Tyto alba, 2018.
Remyga: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2020.
Remyga: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2021.
Ugnies giesmės. Tūkstantis Sigito Gedos veidų: mokslo monografija. – Vilnius: Tyto alba, 2022.
Kelionė: įmink Šiaulius: komiūksas (piešė Povilas Vincentas Jenkūnas). – Vilnius: Aukso žuvys, 2023.

S u d a r ė :
Poezijos pavasaris 2004: almanachas. – Vilnius: Vaga, 2004.
S. Geda. Ugniabalsis niekas: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013.
Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015.
Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos / sudarytojai A. Kalėda, R. Kmita, D. Satkauskytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.

V e r t i m a i :
P. Lenz. Čia aš varatarius (iš šnekamosios Berno vokiečių k. vertė kartu su M. Roduner). – Langenthal: BaltArt, 2013.

A p d o v a n o j i m a i :
2000 m. Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premija už geriausią 1999 m. poetinį debiutą – už knygą „Nekalto prasidėjimo“.
2010 m. „Lietuvos ryto“ premija už kultūrinę eseistiką – už knygą „Ištrūkimas iš fabriko: modernėjanti lietuvių poezija XX amžiaus 7–9 dešimtmečiais“.
2024 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Rimantas Kmita: gyvenimo situacijos visą laiką yra nevienareikšmės / bernardinai.lt, 2015 01 17
A. Eglinskaitė. Rimantas Kmita: kalbos varatarius (interviu) / Durys, 2014 09
Rimantas Kmita apie knygą „Nevienareikšmės situacijos“ LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas / lrt.lt

T e k s t a i :
Rimanto Kmitos kūryba svetainėje tekstai.lt
Pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką
Rimantas Kmita skaito savo kūrybą LRT televizijos laidoje „Formatas“, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2015 01 22