/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Klusas Rimantas Petras

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Rimantas Petras Klusas – poetas.

Gimė 1936 11 28 Puodžiuose, Raseinių rajone.

Baigė Kauno sodininkystės-daržininkystės technikumą, studijavo lietuvių literatūrą Šiaulių ir Vilniaus pedagoginiuose institutuose, kurių dėl traumos nebaigė. Dirbo vyresniuoju inžinieriumi Kardiologijos institute, nuo 1993 m. – korespondentu laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ ir jo priede „Mūsų sodyba“, taip pat savaitinio humoro puslapio redaktoriumi. Aktyviai dalyvauja literatūriniame gyvenime, rašytojų veikloje. Yra dalyvavęs daugiau nei 500 literatūros vakarų, kūryba spausdinta įvairiuose kultūros leidiniuose „Nemunas“, „Literatūra ir menas“, „Šiaurės Atėnai“, almanachuose „Velnio tuzinas“, „Tyseča i onda ulybka“, „Lietuvių epigrama, parodija“, „Šaipokai“, „Kauno vainikai“.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1989 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Odė akmeniui: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Galvoju, ko nereikia: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Arklys su skėčiu: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986.
Giminės paguodimas: eilėraščiai, poemos. – Vilnius: Vaga, 1990.
Meilės ašmenys: eilėraščiai. – Kaunas: Europa, 1993.
Jautrumas saujoj: eilėraščiai, poemos. – Kaunas: Santara-Spindulys, 1996.
Pipirgėlė: rinktinė: eilėraščiai, poema. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000.
Pravirkęs viena akimi: eilėraščiai, poemos. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
Koncertas vargonams ir armonikai: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2006.
Telespokso akinystė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Medicinos universiteto leidykla, 2007.
Smagūs skaitiniai: humorerskos, aforizmai. – Kaunas: Naujas lankas, 2008.
Genantys genai: eilėraščiai. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009.
Nepremijuotas – ne žmogus: eilėraščiai, poemos. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
Pargriauti vėją: humoras ir satyra. – Kaunas: Kauko laiptai, 2016.
Racijų vibracija: ironija, absurdas, humoras. – Kaunas: Kauko laiptai, 2018.
Nerimu rimuota: eilėraščiai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2019.
Aidas tylos: eilėraščiai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2022.

A p d o v a n o j i m a i:

1988 m. Augustino Griciaus premija.
2011 m. Kauno miesto savivaldybės Santakos III laipsnio garbės ženklas.
2016 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis.
2016 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už ištikimybę satyrai ir humorui.
2018 m. Maironio sodo Varnos prizas (Poezijos pavasaris-2018)

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Kūrybinė drąsa ir baimė: Rimantas Klusas / Rasyk.lt, 2006 12 08

T e k s t a i :

Rimanto Kluso poezija svetainėje vartiklis.lt
Rimantas Klusas. Fizio(a)loginės improvizacijos / Kaunozurnalistai.lt
Rimantas Klusas. Eilėraščiai iš spaudai ruošiamos knygos „Pargriauti vėją“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 02 10
Bardas Henrikas Savickis. Satyriko Rimanto Kluso tekstai, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 11 26
Rimantas Petras Elena von Klusas. „Absurdėlės“ / Kaunorasytojai.lt, 2018 01 29
Rimantas Klusas. Eilėraščiai iš naujo rinkinio „Aidas tylos“ / Kaunorasytojai.lt, 2020 04 28