/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kirkutis Vytautas

Vytautas Kirkutis – poetas, prozininkas, publicistas.
Gimė 1956 05 04 Kuršėnuose (Šiaulių rajonas).
Mokėsi Kuršėnuose, 1978 m. Šiaulių pedagoginiame institute baigė lietuvių kalbą ir literatūrą.
Penkerius metus dirbo mokytoju, vienerius metus buvo Savanoriškosios knygos bičiulių draugijos
Šiaulių rajono skyriaus atsakinguoju sekretoriumi. Žurnalisto darbą pradėjo 1984 m. Šiaulių rajono
laikraštyje, 1990 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1991 m.
pradėjo dirbti Šiaulių apskrities dienraštyje „Šiaulių kraštas“, ėjo vyriausiojo redaktoriaus
pavaduotojo ir redaktoriaus pareigas. Keletą metų redagavo „Šiaulių krašto“ kultūros, meno ir
literatūros priedą „Atolankos“, vadovavo jo kūrybinei grupei. Debiutavo eilėraščių knyga
„Atotakos“ 1994 m. Kūrybą publikavo įvairiuose almanachuose („Varpai“, „Jungtys“, „Poezijos
pavasaris“, „Šiaurės Lietuva“, „Padubysio kronikos“ ir kt.). Straipsnių publikavo daugelyje knygų
apie Šiaulių kraštą ir kultūros veikėjus.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1999 m.

Vytauto Kirkučio svetainė internete.

B i b l i o g r a f i j a :
Atotakos: eilėraščiai. – Šiauliai: Delta, 1994.
Randai ant rentinio: eilėraščiai. – Vilnius: Knygnešio redakcija, 1996.
Veidrodis altoriuje: eilėraščiai proza. – Šiauliai: Saulės delta, 1998.
Baltosios nakties paukštis: atsiminimai apie poetą Juozą Ruzgį. – Šiauliai: Saulės delta, 2000.
Tarpuamžio lopšinė: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2001.
Ateik bangosna užmiršties…: eskizai: portretas ir likimas. – Šiauliai: Saulės delta, 2002.
Pasaulin žvelgęs akimis Ventos: Stasys Anglickis Kuršėnuose: gyvenimo ir kūrybos fragmentai. – Vilnius: Žuvėdra, 2005.
ad Ventus: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2006.
Tekančio laiko įrašai: publicistika. – Vilnius: Žuvėdra, 2008.
Vilko poteriai: dokumentinė proza. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Kuršėnai: miestas abipus Ventos: informacinis leidinys. – Vilnius: Žuvėdra, 2010.
Prastadienių slinktys: eseistinė publicistika. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Zigmo Gėlės namai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2013.
Gimtųjų žodžių apžavėtas: eskizai, atsiminimai, mažmožiai apie kalbininką Vytautą Vitkauską ir gimtąją kalbą. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.
Naisių vasara ir kiti metų laikai. – Vilnius: Naisių vasara, 2015.
Prie Ventos daug erdvės: publicistika ir poezija (sudarė S. Lipskis). ‒ Vilnius: Žuvėdra, 2016.
Samanos ant sniego: esė. – Vilnius: Žuvėdra, 2017.
100 laisvės paminklų: informacinis leidinys. – Vilnius: Žuvėdra, 2018.
Rūko ženklinimas: eilėraščiai. – Vilnius : Žuvėdra, 2019.

S u d a r ė   i r   p a r e n g ė :
Tylios mano dainos: leidinys, skirtas Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės šimtmečiui. – Šiauliai: Delta, 1994.
Kuršėnų enciklopedija (kartu su S. Lipskiu). – Vilnius: Žuvėdra, 2005.
Kuršėnų krašto žmonės: enciklopedinis leidinys, (kartu su S. Lipskiu). – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Kuršėnų dvaras: atgimstantis kultūros židinys. – Šiauliai: Titnagas, 2014.

B e n d r a a u t o r i s :
Dienų ir metų tėkmėje: knyga-albumas apie rašytoją Stasį Lipskį. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Lietuviško žodžio didžiavyris: knyga apie kalbininką Vytautą Vitkauską. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.

A p d o v a n o j i m a i :
1974 m. žurnalo „Kultūros barai“ prizas už eilėraščius, pateiktus respublikiniam moksleivių filologiniam konkursui.
1992 m. Lauryno Ivinskio premija už geriausią per metus parengtą ir išleistą kalendorių „Šiaulių krašto kalendorius“.
1995 m. Zigmo Gėlės premija už pirmąją eilėraščių knygą „Atotakos“.
1996 m. Lauryno Ivinskio premija už geriausią per metus parengtą ir išleistą kalendorių „Seneliams, tėvams, vaikams“.
2000 m. G. Stulpinienės valdybos kolegijos premija už geriausią per metus išleistą leidyklos „Saulės delta” knygą „Baltosios nakties paukštis“.
2002 m. Šiaulių miesto savivaldybės nominacija „Metų rašytojas“ už knygą „Ateik bangosna užmiršties“.
2003 m. Geriausio 2002 metų Šiaulių rajono kraštotyrininko vardas už knygą „Ateik bangosna užmiršties“.
2008 m. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėka už „kūrybingą darbą, svarų indėlį puoselėjant Lietuvos kultūrą, už nepaprastai didelį dėmesį Kuršėnų krašto žmonėms, rašytojų S. Anglickio, Z. Gaidamavičiaus-Gėlės, poeto J. Ruzgio bei lietuviškų kalendorių istorijos ir Lauryno Ivinskio atminimo įamžinimą“.
2014 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką.
2014 m. Naisių krašto 2013 metų garbingiausio žmogaus apdovanojimas už knygas apie Naisius ir Šiaulių rajono literatūros muziejų Naisiuose.
2015 m. Kuršėnų miesto garbės piliečio vardas.
2018 m. Aukso ženklelis „Atkurtai Lietuvai – 100“. Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas už
svarų indėlis į Lietuvos valstybės gerovės kūrimą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Vytautas Kirkutis: Lietuvos yra tiek, kiek jos turime savyje

T e k s t a i :
Vytauto Kirkučio kūryba svetainėje Tekstai.lt.