/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kiaušas-Elmiškis Vidmantas

Vidmantas Kiaušas-Elmiškis. Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Vidmantas Kiaušas-Elmiškis – poetas, prozininkas.

Gimė 1952 05 23 Burbiškyje, Anykščių rajone.

1971–1973 m. mokėsi Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technologijos universitetas) Elektrotechnikos fakultete, 1974–1980 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Kauno humanitariniame fakultete, pripažinta filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija.

1974–1977 m. dirbo valstybinėje K. Požėlos spaustuvėje, 1977–1989 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus literatūros renginių organizatorius, 1990–1991 m. „Ūpo“ klubo pirmininkas, 1991–1996 m. „Nemuno“ žurnalo administratorius, 1995–2001 m. UAB „Ūkininko patarėjas“ korespondentas, 2001–2003 m. Asociacijos LATGA Kauno skyriaus konsultantas, 2004–2009 m. „Tiltų“ redaktorius (kultūros savaitraštyje „Nemunas“), 2009–2011 m. – laisvai samdomas kultūros žurnalistas, 2012 m. – Kauno menininkų namų profesionalaus meno žinių portalo Kamane.lt vyr. redaktorius. 2011–2019 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, literatūrinių ir tarpdisciplininių projektų „Kauno rašytojai – miesto visuomenei“, „Įtekstintas Kaunas“, „Kauno rašytojų veidai ir balsai“ sumanytojas bei organizatorius, ilgametis tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris Kaune kuratorius, literatūrinės interneto svetainės Kaunorasytojai.lt įkūrėjas.

Kūryba publikuota almanachuose „Veidai“, „Trinktinė“, „Poezijos pavasaris“, „Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname“, „Anykščių glėbyje. Vieno krašto rašytojų antologija“ ir kt., taip pat kultūriniuose leidiniuose „Nemunas“, „Literatūra ir menas“, „Metai“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, portaluose Kamane.lt, Bernardinai.lt, Kaunorasytojai.lt ir kt.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1999 m.
Lietuvos žurnalistų sąjungos narys – nuo 1998 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Vidmantas Elmiškis. Ir višta – paukštis: humoreskos. – Kaunas: Nemunas, 1995.
Vidmantas Elmiškis. Gervės plunksna: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 1997.
Vidmantas Elmiškis. Nuotraukos vietoj: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
Vidmantas Elmiškis. 9 užkimusios gerklės: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011.
Vidmantas Kiaušas. Įsiklausymai: interviu. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Vidmantas Elmiškis. Ir bus atsakyta: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2020.

A p d o v a n o j i m a i:

2005 m. Kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius kultūros temomis.
2005 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities valdybos „Gintarinis parkeris“.
2012 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis.
2016 m. Maironio sodo Varnos prizas („Poezijos pavasaris“, 2016).
2021 m. Vieno lito premija už kasdienybės spalvas bei amžinybės nuojautas eilėraščių rinkinyje „Ir bus atsakyta“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2020).
2021 m. Kauno miesto kultūros premija.
2022 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus Garbės ordinas už prasmingą bendradarbiavimą su LŽS.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Vidmantas Kiaušas-Elmiškis: „Gal, spėlioju, menas yra spalvinga gyvenimiškų patirčių dulksna? / Bernardinai.lt, 2012 05 02
R. Vyžintaitė. Migruojantis abipus kūrybos barikadų / Kauno.diena.lt, 2014 02 23
Evelina Joteikaitė. Vidmantas Elmiškis: jeigu garsiau rėksi, geriau girdimas nebūsi / Delfi.lt, 2021 09 12

T e k s t a i :

…Formatas (poetas Vidmantas Elmiškis), vaizdo įrašas / Lrt.lt, 2014 11 12
Vidmantas Elmiškis. „Katinas, kurio nėra“ / Kaunorasytojai.lt, 2018 01 18
Vidmantas Elmiškis. „Tatuiruotė“/ Kaunorasytojai.lt, 2018 08 23
Vidmantas Kiaušas-Elmiškis. „Pelenų pilis“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2019 10 29
Vidmantas Elmiškis. Poezija / Kaunorasytojai.lt, 2020 06 22