/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Keturakis Robertas

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Robertas Keturakis – poetas, prozininkas.

Gimė 1935 03 12 Jonučiuose, Kauno rajone.
Mirė 2021 10 26 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

1963 m. baigė Vilniaus universiteto lietuvių kalbą ir literatūrą. 1967–1991 m. dirbo žurnale „Nemunas“, 1991–1997 m. – žurnale „Santara“, 1997–1999 – „Kauno žinių“ redaktoriumi. 1997–2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto leidyklos vyriausiasis redaktorius, nuo 1998 m. redagavo „Kauno istorijos metraštį“ ir Kauno kunigų seminarijos auklėtinių kūrybos almanachą „Duc in altum“. Daug metų vadovavo Kauno Maironio gimnazijos kūrybinei bendrijai „Sietynas“, be jo neįsivaizduojama Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos Borutaičių draugijos veikla, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje 2015 m. atidarytas pirmosios laidos abituriento, poeto Roberto Keturakio vardo lietuvių kalbos kabinetas, o 2019 m. R. Keturakio biblioteka-kabinetas duris atvėrė ir Garliavos Jonučių progimnazijoje. Šiuo metu rašytojas aktyviai bendradarbiauja su Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centru. Jotvingių Kryžiaus ordino narys – nuo 2011 m.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1966 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Saulėtekis kely: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
Balti sparnai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965.
Saulabroliai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1969.
Atspindžiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1974.
Vėluojančių gatvė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Reikia mylinčio žmogaus: publicistika. – Vilnius: Vaga, 1979.
Veidą matau: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Kas mirksnį visur: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Perspėk kitus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Likimus renkamės patys: publicistika. – Vilnius: Vyturys, 1986.
Amžinai laikinai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Трепетная сила: eilėraščiai, poema. – Maskva: Cоветский писатель, 1989.
Krintantis vakaro paukštis: eilėraščiai. – Kaunas: Spindulys, 1993.
Neverk, mano broli, neverk: eilėraščiai. – Kaunas: Spindulys, 1995.
Trys lelijos šventam Kazimierui: eilėraščiai. – Kaunas: Atmintis, 1996.
Namai ant traškančio ledo: eseistika. – Kaunas: Spindulys, 1996.
Erškėtrožė ant Santakos delno: eilėraščiai. – Kaunas: Varpas, 2000.
Kulka Dievo širdy: romanas. – Kaunas: Nemunas, 2002; Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2020.
Ir niekad vėlai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Ahasferas: proza. – Kaunas: Atmintis, 2005.
Rinktiniai eilėraščiai. Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Nuprausti mėnesienos: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2010.
Jotvingiai: poema. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centro leidykla, 2011.
Užstalės eilės: eilėraščiai. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2014.
Tiktai akimirkos: eilėraščiai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2015.
Nakties baltieji debesys: eilėraščiai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016.
Teesie: eilėraščiai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2019.
Nežinomasis: eilėraščiai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2020.
Kulka Dievo širdy: – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2020. – Papildytas leidimas.

S u d a r ė:

Gyvenimas be stebuklų. Garliavos vidurinės mokyklos I laidos abiturientų pasaulis: atsiminimai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014.
S. Santvaras. Atidaryti langai: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Rinktiniai tekstai : „Nemunas“ 2017–2020 / [sudarytojai Erika Drungytė, Saulius Keturakis]. – Kaunas : Kultūros leidinys „Nemunas“, 2020.

S t u d i j a  a p i e  r a š y t o j ą :

I. Stepukonienė. Roberto Keturakio kūryba: monografija. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.

A p d o v a n o j i m a i:

1988 m. Poezijos pavasario laureatas.
2001 m. laikraščio „Lietuvių balsas“ konkurso antroji premija už romaną „Kulka Dievo širdy“.
2003 m. Gerumo plyta – Kauno miesto mero apdovanojimas už gerus darbus visuomenės labui.
2005 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
2006 m. Jono Aisčio literatūrinė premija už poezijos knygas „Trys lelijos šventam Kazimierui“, „Ir niekad vėlai“.
2006 m. Kauno miesto savivaldybės Santakos II laipsnio garbės ženklas.
2012 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras.
2016 m. Žurnalo „Šeimininkė“ prizas („Poezijos pavasaris“, 2016).
2017 m. Kauno kultūros premija už ypatingą indėlį į Kauno literatūrinį gyvenimą ir pilietišką aktyvumą.
2017 m. Vieno lito premija už formos ir turinio vienovę bei šviesų žvilgsnį į pasaulį eilėraščių rinkinyje „Nakties baltieji debesys“ (Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016).
2017 m. „Kauno dienos“ prizas už eilėraščių rinkinį „Nakties baltieji debesys“ („Poezijos pavasaris“, 2017).
2018 m. Zikaro namų vytis už eilėraščių rinkinį „Nakties baltieji debesys“ (Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016).
2020 m. pasidabruotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis.
2020 m. Kauno rajono garbės ženklas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

R. Keturakis: turėti paslaptį, kurios niekada neatversi / Delfi.lt, 2010 05 10
R. Keturakis: be gamtos žmogus nekurtų / Kauno.diena.lt, 2015 03 17
Robertas Keturakis: „Premijos ir apdovanojimai mane gąsdina“ / Bernardinai.lt, 2014 02 13
Vilma Kasperavičienė. „Garliavos Jonučių progimnazijoje atidarytas Roberto Keturakio vardu pavadintas kabinetas-biblioteka“ / Kauno.diena.lt, 2019 09 09

T e k s t a i :

Roberto Keturakio poezija svetainėje tekstai.lt
Robertas Keturakis. Aš klaupiuos prieš tave už visus / Tekstai.lt („Metai“, 2015 03)
„Vidurnakčio lyrikoje“ savo kūrybos eiles skaito Robertas Keturakis, garso įrašas / Lrt.lt, 2014 03 23
Robertas Keturakis. Eilėraščiai iš knygos „Nakties baltieji debesys“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 05 11
Robertas Keturakis. Eilėraščiai / Zurnalasmetai.lt, 2017 Nr. 10
Robertas Keturakis. Eilėraščiai iš naujausių knygų, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2019 01 23